Hoge energieprijzen dit jaar zorgen voor mooie opbrengst

Dit afgelopen jaar heeft iedereen het gemerkt, de energieprijzen stegen de pan uit. Uiteraard niet fijn, maar voor ons als coöperatie betekent dit een mooie opbrengst! Tel je daar het record aantal zonuren bij op dan kun je wel nagaan dat we er ‘warmpjes’ bijzitten dit jaar.

Tijdens de jaarvergadering volgend jaar lichten we graag toe wat dit betekent voor de financiële resultaten van onze projecten en hoe we de opbrengsten willen inzetten voor de verdere verduurzaming van Wergea e.o.

 

IJsklub De Wergeaster Reed ontvangt 2750 euro voor duurzame verlichting

De winter staat weer voor de deur en met een beetje mazzel halen we deze winter de ijzers weer uit het vet om een rondje te schaatsen op de ijsbaan van IJsklub De Wergeaster Reed. Ontstaan in 1951, zorgt de vereniging er al ruim 70 jaar voor dat we hier allemaal heerlijk kunnen schaatsen als het weer het toelaat.

Op dit moment is de verlichting van de ijsbaan aan vernieuwing toe. Hierbij kiest de vereniging bewust voor een duurzame oplossing met LED-verlichting. Om deze duurzame verlichting aan te kunnen schaffen ondersteunt Duurzaam Wergea De Wergeaster Reed met een eenmalige  bijdrage van 2750 euro.

Wergea Bloeit


Van 19 t/m 25 juni 2023 is Wergea het epicentrum van Friese verduurzaming. Met verschillende activiteiten voor en door het dorp wordt zichtbaar hoe Wergea als gemeenschap inzet op de thema’s cultuur, gezondheid, hergebruik en klimaat. Zo wordt samengewerkt met onder andere jeugdsoos SZDRNZLL, Kulturele Kommisje Wergea, Coöperatie Duurzaam Wergea, verschillende lokale werkgroepen en ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de werkgroepen Bijenlint, Biodiversiteit en de welbekende Kriich.

Hieronder het weekprogramma:

Voor verschillende onderdelen geldt dat je je moet aanmelden. Wil je aan een bepaalde activiteit meedoen? Check dan hier of je je moet aanmelden (of scan de QR-code in het weekprogramma hierboven).

Vanuit de coöperatie zijn we actief tijdens de bloeiweek op de vrijdag (tijdens de zomerbijeenkomst van de Freonen en Ûs Koöperaasje) en de zondag (tijdens Sneupen op Snein). Daarnaast hebben we een elektrische deelauto geregeld op de donderdag en vrijdag voor geïnteresseerden om te testen.

Tweede zonnedak succesvol in gebruik genomen

Op woensdag 11 mei werd het tweede zonnedak met de naam ‘Sinnestroom Greate Mar’ van de Coöperatie Duurzaam Wergea officieel in gebruik genomen. De circa 260 zonnepanelen zijn geplaatst bij Firma Stelwagen aan de Greate Mar 4, waar ook de opening plaats vond.

Met het zonnedak wekt de coöperatie gemiddeld 100.000 kWh per jaar op (het jaarlijks energieverbruik van gemiddeld 35 huishoudens). Marc Bekhof, voorzitter van de coöperatie heette iedereen welkom en praatte de deelnemers bij over het project. Zo is het met dit project wederom gelukt om de financiering voor de volle honderd procent uit het dorp en de omgeving te halen. Wethouder Wassink van de gemeente Leeuwarden was daar van onder de indruk en benadrukte dat dergelijke initiatieven zeer belangrijk zijn voor een geslaagde energietransitie. Bouwe de Boer, die eveneens aanwezig, benadrukte vervolgens de samenwerking in het dorp als een grote kracht. Juist die samenwerking is nodig om projecten zoals deze van de grond te krijgen en te laten slagen.

De middag eindigde met een bedankje voor Rienk Stelwagen in de vorm van een mooie dronefoto van zijn boerderij en de mededeling dat de coöperatie bezig is met een haalbaarheidsonderzoek voor het dak van de oude Frico-fabriek. Een project met een zeer grote omvang, waarbij Wergea en haar omgeving blijven inzetten op het versnellen van de energietransitie.

Vierduizend euro voor initiatieven en projecten

Coöperatie Duurzaam Wergea (CDW) is opgericht met het doel om lokale en/of regionale duurzame energie te stimuleren en te produceren. Dat alles zonder winstoogmerk, maar met de bedoeling om de opbrengsten bij te laten dragen aan de leefbaarheid van Wergea en de directe omgeving.

Het doet het bestuur van CDW goed om te melden dat er, vanuit de opbrengsten uit 2021, voor de komende periode een bedrag van € 4.000,– beschikbaar is voor initiatieven en projecten die voldoen aan de criteria zoals vermeld in de aanvraagprocedure.

Vanaf 1 mei aanstaande kunnen verzoeken voor een financiële bijdrage voor initiatieven en projecten worden ingediend. Daarvoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier verzoek financiële bijdrage. Verzoeken kunnen worden ingediend via info.duurzaamwergea.nl.

Ingediende initiatieven en projecten worden beoordeeld door een commissie die het bestuur van CDW adviseert. Deze commissie bestaat uit: Luite Bekhof, Frank Präger, Wietse Martens en Jelle Dijkstra. De commissie is betrokken bij de samenstelling van de procedure en functioneert onafhankelijk van de coöperatie.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Teake Kloosterman

 

Uitnodiging: opening Sinnestroom Greate Mar

Op woensdag 11 mei is het zover en wordt het tweede zonnedak van Coöperatie Duurzaam Wergea officieel in gebruik genomen door wethouder Bert Wassink. Ditmaal bij de Firma Stelwagen aan de Greate Mar 4. Graag nodigen we iedereen uit Wergea en omstreken uit om bij deze feestelijke opening aanwezig te zijn.

Met de ingebruikname van dit tweede zonnedak draagt de coöperatie verder bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot en het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele grondstoffen als kolen en gas.

Programma
Het programma van de opening is als volgt.

15:30 uur Inloop met koffie en gebak
16:00 uur welkom door Marc Bekhof, voorzitter Coöperatie Duurzaam Wergea
16:10 uur Opening door wethouder Wassink
16:20 uur Kansen en mogelijkheden van een elektrische deelauto door Bouwe de Boer, Freonen fan Fossylfrij Fryslân
16:30 uur Borrel
17:00 uur Eind

Elektrische deelauto
Naast het officieel in gebruik nemen van het dak, is er tijdens de opening ook aandacht voor het initiatief van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Op dit moment bieden zij aan om het voor het dorp en de omgeving mogelijk te maken om van één of meerdere elektrische deelauto’s gebruik te maken. Ze werken hiervoor met abonnementen die inwoners uit het dorp kunnen afsluiten om zo de auto te reserveren en gebruiken. Bouwe de Boer, projectleider van Freonen fan Fossylfrij Fryslân, zal hier tijdens het programma meer informatie over geven.

Enquête
Om vast inzicht te krijgen in de behoefte voor een elektrische deelauto hebben we een korte enquête gemaakt. We stellen het zeer op prijs als u deze enquete wilt invullen via deze link: www.duurzaamwergea.nl/enquete.

Wij treffen u graag tijdens de opening!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Coöperatie Duurzaam Wergea

Enquête elektrische deelauto

In het kader van de verduurzaming van mobiliteit is de elektrische deelauto een mogelijke oplossing. Het scheelt geld en is goed voor het milieu. Veel (tweede) auto’s staan immers het overgrote deel van de tijd stil. Zonde van het geld, de grondstoffen en de parkeerruimte.

Freonen fan Fossylfrij Fryslân biedt aan om het voor het dorp en de omgeving mogelijk te maken om van één of meerdere elektrische deelauto’s gebruik te maken. Ze werken hiervoor met abonnementen die inwoners uit het dorp kunnen afsluiten om zo de auto te reserveren en gebruiken.

Enquête
Om inzicht te krijgen in de behoefte, in het dorp en de omgeving, voor een elektrische deelauto hebben we een korte enquête gemaakt. We stellen het zeer op prijs als u deze enquete wilt invullen via deze link. De enquête duurt ongeveer 3 minuten.

Algemene Ledenvergadering 2022

Graag nodigen we onze leden uit voor de ALV van de Coöperatie Duurzaam Wergea. De vergadering vindt plaats op maandagavond 21 maart 2022 vanaf 20.00 uur in Grandcafé JAN!

Onderaan deze mail vindt u de linkjes naar de agenda, het jaarverslag 2021 en de notulen van de ALV van 2021. De financiën over 2021 en de begroting voor 2022 worden tijdens vergadering gepresenteerd en toegelicht door onze penningmeester.

Stukken

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Daan Borjeson

Status-update project Greate Mar

Rienk Stelwagen en Marc Bekhof ondertekenen de opstalovereenkomst.

Eind november berichtten we u al dat we voor het project Greate Mar de financiën rond hebben. In die tussentijd hebben we niet stil gezeten en zijn we druk bezig om het zonnedak bij de Firma Stelwagen te plaatsen.

Om alles juridisch te ondervangen hebben we op maandag 17 januari 2022 de opstalovereenkomst tussen de firma en de coöperatie officieel getekend. Daarnaast is de aansluiting met het openbare net inmiddels gemaakt en zijn we druk bezig met het plannen we de werkzaamheden voor het plaatsen van de zonnepanelen. De realisatie van dit tweede project komt daarmee weer een stukje dichterbij.

Ook project Sinnestroom Greate Mar met 100% dorpsgeld gefinancierd

Duurzaamheid en energietransitie leeft onder de inwoners van Wergea en omgeving. Nadat het eerste project Sinnestroom Trije Hikken al voor de volle honderd procent met dorpsgeld werd gefinancierd, is dat met het project Sinnestroom Greate Mar wederom gelukt. Met deze mededeling willen we degenen die aan het project bijdragen bedanken en zullen u te zijner tijd uitnodigen om bij de opening van het project aanwezig te zijn.