Groenleven gestart met werkzaamheden plaatsen zonnepanelen

De panelen staan klaar om straks op de daken gelegd te worden.

De werkzaamheden van Groenleven aan de Trije Hikken 1 zijn gestart. Daarmee komt de voltooiing van het project Sinnestroom Trije Hikken dichterbij en kan de coöperatie straks overgaan tot het leveren van 100% schone energie.

Voorzitter Marc Bekhof: ‘Vorige week hebben we samen met de leden nog zes populieren gerooid. Deze zorgden voor schaduw, wat slecht is voor het uiteindelijke rendement van de panelen. Nu de bomen weg zijn en Groenleven is gestart met het plaatsen van de panelen voor de Maatschap Schuurmans en de coöperatie, komt de eindstreep van het project in zicht.’
De coöperatie krijgt van het totaal aantal panelen dat geplaatst wordt 330 panelen in eigen bezit. De opbrengsten van deze panelen staan gelijk aan het jaarlijks energieverbruik van circa 30 huishoudens.

Naast dat de panelen genoeg stroom opwekken voor circa 30 huishoudens gaan de opbrengsten van de panelen terug het dorp in. Bekhof: ‘De stroom die de panelen leveren verkopen we aan energieleverancier Vandebron. Het geld dat we hiermee verdienen laten we ten goede komen aan Wergea, Warstiens en Eagum. Met onze leden beslissen we waar we het geld uiteindelijk aan zullen besteden. Voorwaarde is wel dat het wordt geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan duurzaamheid.’

Volgens de planning is Groenleven over ongeveer vier weken klaar, heeft Liander de aansluiting net voor de kerstvakantie gereed en kan de coöperatie stroom gaan leveren. Voor de officiële opening van het project wacht de coöperatie tot begin volgend jaar. Een uitnodiging hiervoor volgt ter zijner tijd.

 

Al ruim 600 Sinneficaten verkocht

Sinds de eerste algemene ledenvergadering van 2 oktober startte de coöperatie met de verkoop van Sinneficaten om het project Sinnestroom Trije Hikken te bekostigen. Het doel was om met de verkoop van deze Sinneficaten een eigen vermogen van minimaal 30.000 euro aan te trekken om zo een lening te kunnen krijgen voor de overige kosten, (een kleine 50.000 euro).

Inmiddels zijn er ruim 600 Sinneficaten verkocht en gaat de verkoop daarmee boven verwachting goed. De betrokkenheid en het enthousiasme in Wergea, Warstiens, Eagum en omgeving is groot en veel mensen dragen het project een warm hart toe. Als bestuur zijn we daar zeer blij mee en lijkt het erop dat we genoeg financiële steun kunnen krijgen om het gehele investeringsbedrag met Sinneficaten te dekken. We hebben daarom besloten om de sluitingsdatum van 16 oktober los te laten. Daarmee  bieden we de mensen die nog geen Sinneficaten hebben aangeschaft alsnog de mogelijkheid om mee te doen, te profiteren van een mooi rendement en om iets goeds te doen voor Wergea, Warstiens, Eagum en omgeving.

Profiteer nu!
Heeft u nog geen Sinneficaten aangeschaft? Wilt u een leuk rendement op uw geld en vindt u het leuk om ons te steunen, zodat we in de toekomst nog meer projecten kunnen gaan doen voor Wergea, Warstiens, Eagum en omgeving? Wacht dan niet langer en vraag hier uw Sinneficaten aan. Er zijn namelijk nog maar een beperkt aantal Sinneficaten beschikbaar!

 

Bijeenkomst Sinnestroom Trije Hikken en Algemene ledenvergadering

Op woensdag 2 oktober organiseerde Coöperatie Duurzaam Wergea een bijeenkomst over het project Sinnestroom Trije Hikken en de eerste algemene ledenvergadering (ALV) in café ’S Lands Welvaren in Wergea. Doel van de bijeenkomst was om belangstellenden en leden bij te praten over de voortgang rond het project en daarnaast om de leden te vragen in te stemmen met de ingeslagen weg. Voorzitter Marc Bekhof opende de bijeenkomst en eerste ledenvergadering. Hij gaf aan dat er tevens wat formele punten behandeld moesten worden om door te kunnen met het project Sinnestroom Trije Hikken.

Korte update coöperatie
Er werd gestart met een korte update over de coöperatie. Zo werd vermeld dat de coöperatie momenteel 41 leden heeft (dit aantal is inmiddels bijgesteld naar 44 leden) en gaf penningmeester Gerrit Nijboer een korte toelichting op de financiën. Aangezien de coöperatie nu leden heeft werd in dat kader meteen gevraagd wie er in de kascommissie willen. Jelle Dijkstra en Luite Bekhof gaven aan dit te willen doen en daarmee heeft de coöperatie officieel een kascommissie. Voordat er vervolgens aandacht was voor het project, werd door de voorzitter medegedeeld dat de contributie voor het lidmaatschap per januari 2020, jaarlijks wordt geïnd.

Project Sinnestroom Trije Hikken
Na deze korte update over de coöperatie was het woord aan secretaris George Kooistra. Hij praatte de belangstellenden en de leden bij over het project Sinnestroom Trije Hikken. Hij nam alle aspecten van het project door en eindigde met de formele vraag of de leden ook in wilden stemmen met het verder doorzetten van het project en de daarbij behorende juridische stukken (participatiereglement, opstalovereenkomst, koopovereenkomst en de financieringsovereenkomst). De leden stemden in en daarmee is het project formeel goedgekeurd.

Aantrekken eigen vermogen
Uiteraard had de bijeenkomst ook een zeer belangrijk ander doel, namelijk het aantrekken van eigen vermogen om de zonnepaneleninstallatie voor het project aan te schaffen. Aan het einde van de bijeenkomst werden de belangstellenden en leden gevraagd om kenbaar te maken via de ‘Financieringsovereenkomst uitgifte Sinneficaten’ of en hoeveel geld ze willen investeren in het project. Voor de businesscase van het project moet in ieder geval een eigen vermogen van € 30.000,- beschikbaar zijn. Na een kleine inventarisatie van de penningmeester werd al snel duidelijk dat er voldoende Sinneficaten verkocht waren om het project officieel door te laten gaan. Uiteraard geldt daarbij niet dat er geen Sinneficaten meer verkocht kunnen worden. Het betekent wel dat het financiële plaatje er alleen maar beter uit kan komen te zien en er aan het eind van de rit meer geld overblijft om te investeren in dorp. Kortom een geslaagde bijeenkomst en eerste ALV.

Nog eens rustig nalezen wat er allemaal is besproken tijdens de bijeenkomst en ALV? Download dan hier de presentatie.

Unieke kans. Doe nu mee: maak rendement op je spaargeld, ondersteun ons zonnepanelenproject en help Wergea!

We zijn als coöperatie Duurzaam Wergea al ruim een jaar bezig met ons eerste energieproject. Met dit project willen we geld verdienen om duurzame projecten te realiseren die Wergea mooi en leefbaar houden. Om het project van de grond te krijgen heeft de maatschap Schuurmans (Trije Hikken) ons een dak ter beschikking gesteld waar wij zonnepanelen op mogen leggen. We zijn aan de slag gegaan met het aanvragen van een (SDE+) subsidie en hebben die gekregen. Daarmee zijn de opbrengsten van de opgewekte energie gegarandeerd. Volgende stap is dat er daadwerkelijk een zonnepaneleninstallatie op het dak bij Schuurmans komt te liggen en daar moeten we een investering voor doen.

Voor deze investering (een kleine €80.000,-) zijn we op zoek naar geld. We hebben hiervoor zogenaamde Sinneficaten in het leven geroepen. Deze Sinneficaten hebben een vaste waarde van €100,- met een rendement van 2,5% en zijn speciaal beschikbaar voor leden van de coöperatie. Groot voordeel van de Sinneficaten is dat we geen (minder) geld hoeven te lenen bij een externe financier en een mooi rendement (2,5%) terug laten vloeien naar de deelnemers.

De Sinneficaten worden gedurende de 15 jaar dat het project loopt, uiteindelijk allemaal teruggekocht. De eerste 5 jaren worden er nog geen Sinneficaten ingekocht. Daarna kan dit op eigen verzoek of op verzoek van de coöperatie.

Uiteraard willen we iedereen in Wergea en omstreken de mogelijkheid bieden om van dit mooie rendement te profiteren. De aanleg van de zonnepaneleninstallatie gaat begin november van start, wat betekent dat je van deze unieke kans gebruik kunt maken tot 16 oktober.

Wacht dus niet langer: meld je aan als lid en geef voor 16 oktober aan hoeveel Sinneficaten je wilt kopen.

Overeenkomst met Groenleven getekend

V.l.n.r. bestuurslid Johan Meinders, voorzitter Marc Bekhof en Joop Andreae van Groenleven.

Vandaag (5 september 2019) was het zover en tekende voorzitter Marc Bekhof en bestuurslid Johan Meinderts van Coöperatie Duurzaam Wergea de overeenkomst met Joop Andreae van Groenleven voor het laten plaatsen van de zonnepanelen in het kader van het eerste project van de coöperatie ‘Sinnestroom Trije Hikken‘.

Met de ondertekening is de coöperatie weer een stap dichter bij de realisatie van haar eerste project met als doel het stimuleren en produceren van lokale energie. Dit najaar worden de panelen daadwerkelijk geïnstalleerd op een van de daken van de maatschap Schuurmans aan de Trije Hikken.

Zodra de panelen gaan leveren zullen de jaarlijkse opbrengsten worden gebruikt om te investeren in duurzame initiatieven die de leefbaarheid van Wergea en haar omgeving ten goede komen.

Update project Sinnestroom Trije Hikken

Binnen het project Sinnestroom Trije Hikken wil de Coöperatie Duurzaam Wergea zonnepanelen aanschaffen die geplaatst worden op een van de daken van Mts Schuurmans aan de Trije Hikken. Door de energie die deze panelen opwekken te verkopen aan een energieleverancier, genereert de coöperatie geld dat geïnvesteerd wordt in de leefbaarheid van het dorp en haar omgeving.

Eerste bijeenkomst
Tijdens een eerste bijeenkomst in mei, werden belangstellenden bijgepraat over de doelen van de coöperatie en over de voortgang rond het project. Aan het einde van de bijeenkomst konden de aanwezigen aangeven of ze lid wilden worden van de coöperatie en of ze bereid zijn te investeren in Sinneficaten (certificaten van deelname) om het eerste project mogelijk te maken. Dit leverde de eerste leden op en maakte duidelijk dat er veel interesse voor de Sinneficaten is.

Bij Schuurmans op het dak
Zoals genoemd komen de panelen van de coöperatie op een dak van Mts Schuurmans aan de Trije Hikken. Mts Schuurmans is zelf ook druk bezig om te verduurzamen. Zo schaft de maatschap rond de 1600 panelen aan om een groot deel van hun eigen elektriciteitsverbruik op te wekken. Hendrik Schuurmans van de maatschap: ‘Bij het berekenen van de oppervlakte van het dak, bleek dat we na aanschaf van onze eigen panelen ruimte over hadden. Ik hoorde toen dat de coöperatie nog op zoek was naar een geschikte locatie voor hun panelen en heb ze een stuk van een van mijn daken aangeboden. Als onze maatschap daarmee iets moois kan doen om de coöperatie en het dorp te helpen, doen we dat graag.’

Planning, tweede bijeenkomst en financiering
In de periode na de eerste bijeenkomst is de coöperatie samen met externe partij ECoop aan de slag gegaan met het verder rondkrijgen van het project. Helaas bleek dit langer te duren dan verwacht. Een tweede bijeenkomst (en tevens eerste ledenvergadering) voor de zomervakantie, zoals in eerste instantie aangegeven, was hierdoor niet langer haalbaar. Zoals het nu lijkt heeft deze opgelopen vertraging echter geen consequenties voor de oorspronkelijke planning rond de uiteindelijke oplevering van het project in het najaar.

Inmiddels is de zomervakantie voorbij en werken de coöperatie en ECoop hard aan het afronden van de laatste technische, juridische en financiële aspecten van het project. Zodra dit rond is wordt de tweede bijeenkomst gehouden en kan men Sinneficaten aanschaffen tegen een gunstig rendement. Hiervoor worden in ieder geval de leden en de geïnteresseerden voor de Sinneficaten uitgenodigd.

Iedereen is welkom
Bent u na het lezen van dit bericht enthousiast geworden? Wilt u graag lid worden en bijdragen aan het verduurzamen van Wergea en omgeving? Of heeft u interesse om te investeren in Sinneficaten? Ook dan bent u van harte welkom op de bijeenkomst. Om Sinneficaten aan te schaffen is het wel nodig om ook lid te worden van de coöperatie voor het symbolische bedrag van vier euro per jaar.

Lukt het u niet om er bij te zijn, maar wilt u wel lid worden of Sinneficaten aanschaffen? Ga dan naar de website www.duurzaamwergea.nl. Zodra bekend is wanneer de bijeenkomst plaatsvindt, zal de coöperatie hier bericht over doen.

Goed nieuws, maar ook vertraging

Op 15 mei organiseerde de Coöperatie Duurzaam Wergea haar eerste bijeenkomst in Café ’s Lands Welvaren. Enerzijds om informatie te geven over de doelen van de coöperatie en anderzijds om het eerste project Sinnestroom Trije Hikken onder de aandacht te brengen.

Lid worden en Sinneficaten aanschaffen
De aanwezigen werd tijdens de bijeenkomst gevraagd om lid te worden van de coöperatie en aan te geven in hoeverre ze geïnteresseerd zijn in de aanschaf van Sinneficaten (certificaten) om het eerste project mogelijk te maken. Hiervoor moet de coöperatie een minimaal eigen vermogen van 15.000 euro binnen halen. De aanwezigen werd vervolgens beloofd dat zij rond 1 juli opnieuw zouden worden uitgenodigd voor een bijeenkomst. Ditmaal om de vervolgstappen te bespreken en de Sinneficaten daadwerkelijk aan te schaffen.

Goed nieuws, maar ook vertraging
Een eerste inventarisatie van de coöperatie – na de eerste bijeenkomst – maakte al snel duidelijk dat er voldoende interesse is voor de aanschaf van Sinneficaten. De periode erna is de coöperatie samen met de partij ECoop aan de slag gegaan met het rond krijgen van de businesscase. Helaas blijkt dat dit traject langer duurt dan verwacht. Het is hierdoor niet langer haalbaar om een tweede bijeenkomst te organiseren voor de zomervakantie.

Planning
Momenteel werken de coöperatie en ECoop hard aan het afronden van de technische, juridische en financiële aspecten van het project. Dat betekent dat de tweede bijeenkomst doorschuift tot na de vakantie. De coöperatie hoopt daarin op begrip van de geïnteresseerden en komt zo snel mogelijk met een nieuwe datum. Een uitnodiging hiervoor volgt te zijner tijd.

Daarnaast is het wel goed te noemen dat de vertraging in het traject geen consequenties heeft voor de oorspronkelijke planning rond de uiteindelijke oplevering van het zonnepark in het najaar van dit jaar.

Duurzaam Wergea en het project Sinnestroom Trije Hikken

Op woensdag 15 mei vond in Café ‘S Lands Welvaren de eerste bijeenkomst plaats van Duurzaam Wergea. De bijeenkomst gaf informatie over de doelen van de coöperatie en over het project Sinnestroom Trije Hikken in het bijzonder.

De bijeenkomst startte met een korte introductie van de coöperatie en haar belangrijkste doelen. Het stimuleren en produceren van duurzame initiatieven, het bijdragen aan leefbaarheid van het dorp en het hebben van geen winstoogmerk. Bij dit laatste benadrukte de coöperatie dat eventuele winsten uit projecten worden geïnvesteerd in het dorp en haar omgeving. De nadruk ligt op het ondersteunen van voorzieningen die zonder een bijdrage moeilijk te realiseren of in stand te houden zijn.

Sinnestroom Trije Hikken
Om bovenstaande doelen te realiseren heeft de coöperatie afgelopen periode gewerkt aan het ontwikkelen van een eerste project met de naam ‘Sinnestroom Trije Hikken’. Met dit project wil de coöperatie een eerste stroom geld genereren om te kunnen investeren in de leefomgeving van Wergea en omgeving. Om dat te realiseren, heeft de coöperatie eigen vermogen nodig.

Tijdens de bijeenkomst werd uitgelegd hoe de coöperatie dit eigen vermogen wil aantrekken. Zo werd duidelijk dat de coöperatie graag wil dat inwoners van Wergea en omgeving geld kunnen investeren in het project tegen een gunstig rendement (min 2%). Daarbij stelt de coöperatie een win-win situatie voor. Enerzijds krijgt de coöperatie eigen vermogen binnen om het project succesvol uit te rollen, anderzijds kunnen degenen die in het project investeren een leuk rendement ontvangen en daarnaast direct bijdragen aan het verduurzamen van energie, met alle voordelen van dien (milieu, gezondheid, klimaat).

Hoe verder?
De komende tijd werkt de coöperatie samen met een externe partij (Ecoop) om de businesscase verder rond te maken (financieel, juridisch en technisch). Wanneer hieruit blijkt dat de businesscase genoeg oplevert dan is dit eerste project een uitstekende opstap voor de coöperatie om meerdere projecten voor Wergea te realiseren.

Meer informatie over het project is hier te lezen.
Meer informatie over de Sinneficaten is hier te lezen.

 

 

Bijeenkomst Sinnestroom Trije Hikken naar 15 mei

Onlangs kon u lezen dat de Coöperatie Duurzaam Wergea op woensdag 8 mei een eerste bijeenkomst organiseert in Café ’s Lands Welvaren. Helaas wist de coöperatie op dat moment nog niet dat Ajax op diezelfde dag in de halve finale staat van de Champions League. Om die reden is nu besloten de bijeenkomst een week door te schuiven naar 15 mei.

Het programma start de 15de, net als de oorspronkelijke planning, om 20:00 uur en heeft dezelfde opzet. Een uitnodiging hiervoor zal de coöperatie binnenkort huis aan huis verspreiden.

Het bestuur hoopt op uw begrip voor deze keuze en ziet u graag op de 15de.

Subsidie 400 panelen goedgekeurd

Het is ons gelukt. In november 2018 kon u al lezen dat we als coöperatie subsidie hadden aangevraagd voor het plaatsen van 400 zonnepanelen bij Mts. Schuurmans aan de Trije Hikken. Onlangs hebben we bericht ontvangen dat de aanvraag voor dit project met de naam ‘Sinnestroom Trije Hikken’ is goedgekeurd. Dit betekent dat we voor de stroom die we straks opwekken een gegarandeerd en kostendekkend tarief betaald krijgen. Een prachtige eerste stap in het duurzamer maken van Wergea, Warstiens, Domwier en Eagum!

Hulp nodig

Maar we zijn er nog niet. Voor ons als coöperatie begint nu een belangrijk traject, namelijk het aantrekken van financiële middelen om het project daadwerkelijk te financieren. Denk aan de aanschaf van de zonnepanelen, de plaatsing en de aansluiting op het elektriciteitsnet. En daar hebben we uw hulp voor nodig. Vandaar dat we een aantrekkelijke regeling hebben uitgewerkt in de vorm van zogenaamde ‘Sinneficaten’. Deze certificaten maken het voor ons mogelijk om de gevraagde investeringen te doen en leveren u daarnaast meer op dan uw spaargeld bij de bank.

Lid worden
Met de goedkeuring van de subsidie zijn we als coöperatie echt van start. Vanuit die gedachte zijn we niet alleen opzoek naar mensen die ons eerste project financieel willen steunen, maar ook naar mensen die lid willen worden van de coöperatie. Als lid steunt u de doelen van Duurzaam Wergea en profiteert u van de verdere ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Bovendien kunt u als lid meedenken en beslissen over hoe de winst wordt ingezet om onze eigen leefomgeving te verbeteren.

Kortom wilt u bijdragen aan het verduurzamen van ons energieverbruik en het verbeteren van het leef- en woonplezier in de regio? Kom dan op woensdag 8 mei naar onze eerste bijeenkomst, waar we u graag meer vertellen over de coöperatie, het project en hoe u mee kunt doen.

Meer informatie over de bijeenkomst en het programma treft u hier.