Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen we u uit voor de ALV van de Coöperatie Duurzaam Wergea. De vergadering vindt plaats op maandagavond 27 maart 2023 vanaf 20.00 uur in Us doarpshûs!

De stukken voor de vergadering kunt u hier downloaden.

Graag tot dan!

Een duurzaam biljartlaken in Us Doarpshûs

Voor een lekker potje biljarten ga je natuurlijk naar Us Doarpshûs!
De meeste biljartlakens moeten echter verwarmd worden om te kunnen spelen. De vereniging Us Doarpshûs deed een aanvraag voor een bijdrage van 350 euro om een nieuw laken aan te schaffen. Daarbij heeft de vereniging bewust gekozen voor een biljartlaken dat niet langer verwarmd hoeft te worden. Dat scheelt energie en is daarnaast uiteraard een stuk duurzamer.

Met de bijdrage vanuit het CDW-fonds dragen we graag bij aan het besparen op de energierekening van ons dorpshuis en hopen dat onze biljartende dorpsgenoten weer een tijd lang heerlijk kunnen biljarten.

Project Fricozon in voorbereiding

Hoe mooi zou het zijn als we het hele dak van de oude Fricofabriek kunnen gebruiken voor zonnepanelen? Die vraag stelden we onszelf begin dit jaar. De mogelijkheden op dit dak zijn groot en ook het oppervlakte zit mee. In totaal kunnen er wel 3000 panelen op het dak gelegd worden.

In het voorjaar zijn we, samen met een van de eigenaren van de fabriek, aan de slag gegaan met een haalbaarheidsstudie met subsidie van de provincie Fryslân. We hebben verschillende constructieberekeningen gedaan en er bleken een paar kleine aanpassingen nodig. De moeilijkheid bij dit project zit hem niet zozeer in het dak, maar in de verdeling van eigenaren. In totaal zijn er 10 ondernemers gevestigd in de oude fabriek en die hebben allen een stuk van het dak. Voordeel hier van is dan weer wel dat ze allemaal een kleinverbruikaansluiting hebben en de netbeheerder niet kan weigeren om ons aan te sluiten.

Inmiddels hebben vier eigenaren aangegeven met ons in zee te willen gaan. Hiervoor zijn de nodige intentieverklaringen getekend, hebben we akkoord van de netbeheerder en zijn we voornemens om begin 2023 een SCE-subsidie aan te vragen voor deze vier delen van het dak. Krijgen we een positief besluit dan betekent dit dat we aan de slag kunnen. Daarin zullen we net als bij de andere projecten werken met Sinneficaten om zo de nodige financiering op te halen. Uiteraard ontvangt u hierover tegen die tijd bericht.

In de tussentijd blijven we in gesprek met de overige zes eigenaren om te kijken of we met hen ook tot een overeenkomst kunnen komen. Lukt dat dan zou dit in het gunstigste geval betekenen dat we een opgesteld vermogen van ongeveer 1MWp kunnen realiseren! Daarmee is het project Fricozon meteen ons grootste project en maken we een flinke stap in het verder verduurzamen van Wergea e.o.

Hoge energieprijzen dit jaar zorgen voor mooie opbrengst

Dit afgelopen jaar heeft iedereen het gemerkt, de energieprijzen stegen de pan uit. Uiteraard niet fijn, maar voor ons als coöperatie betekent dit een mooie opbrengst! Tel je daar het record aantal zonuren bij op dan kun je wel nagaan dat we er ‘warmpjes’ bijzitten dit jaar.

Tijdens de jaarvergadering volgend jaar lichten we graag toe wat dit betekent voor de financiële resultaten van onze projecten en hoe we de opbrengsten willen inzetten voor de verdere verduurzaming van Wergea e.o.

 

IJsklub De Wergeaster Reed ontvangt 2750 euro voor duurzame verlichting

De winter staat weer voor de deur en met een beetje mazzel halen we deze winter de ijzers weer uit het vet om een rondje te schaatsen op de ijsbaan van IJsklub De Wergeaster Reed. Ontstaan in 1951, zorgt de vereniging er al ruim 70 jaar voor dat we hier allemaal heerlijk kunnen schaatsen als het weer het toelaat.

Op dit moment is de verlichting van de ijsbaan aan vernieuwing toe. Hierbij kiest de vereniging bewust voor een duurzame oplossing met LED-verlichting. Om deze duurzame verlichting aan te kunnen schaffen ondersteunt Duurzaam Wergea De Wergeaster Reed met een eenmalige  bijdrage van 2750 euro.

Wergea Bloeit


Van 19 t/m 25 juni 2023 is Wergea het epicentrum van Friese verduurzaming. Met verschillende activiteiten voor en door het dorp wordt zichtbaar hoe Wergea als gemeenschap inzet op de thema’s cultuur, gezondheid, hergebruik en klimaat. Zo wordt samengewerkt met onder andere jeugdsoos SZDRNZLL, Kulturele Kommisje Wergea, Coöperatie Duurzaam Wergea, verschillende lokale werkgroepen en ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de werkgroepen Bijenlint, Biodiversiteit en de welbekende Kriich.

Hieronder het weekprogramma:

Voor verschillende onderdelen geldt dat je je moet aanmelden. Wil je aan een bepaalde activiteit meedoen? Check dan hier of je je moet aanmelden (of scan de QR-code in het weekprogramma hierboven).

Vanuit de coöperatie zijn we actief tijdens de bloeiweek op de vrijdag (tijdens de zomerbijeenkomst van de Freonen en Ûs Koöperaasje) en de zondag (tijdens Sneupen op Snein). Daarnaast hebben we een elektrische deelauto geregeld op de donderdag en vrijdag voor geïnteresseerden om te testen.

Tweede zonnedak succesvol in gebruik genomen

Op woensdag 11 mei werd het tweede zonnedak met de naam ‘Sinnestroom Greate Mar’ van de Coöperatie Duurzaam Wergea officieel in gebruik genomen. De circa 260 zonnepanelen zijn geplaatst bij Firma Stelwagen aan de Greate Mar 4, waar ook de opening plaats vond.

Met het zonnedak wekt de coöperatie gemiddeld 100.000 kWh per jaar op (het jaarlijks energieverbruik van gemiddeld 35 huishoudens). Marc Bekhof, voorzitter van de coöperatie heette iedereen welkom en praatte de deelnemers bij over het project. Zo is het met dit project wederom gelukt om de financiering voor de volle honderd procent uit het dorp en de omgeving te halen. Wethouder Wassink van de gemeente Leeuwarden was daar van onder de indruk en benadrukte dat dergelijke initiatieven zeer belangrijk zijn voor een geslaagde energietransitie. Bouwe de Boer, die eveneens aanwezig, benadrukte vervolgens de samenwerking in het dorp als een grote kracht. Juist die samenwerking is nodig om projecten zoals deze van de grond te krijgen en te laten slagen.

De middag eindigde met een bedankje voor Rienk Stelwagen in de vorm van een mooie dronefoto van zijn boerderij en de mededeling dat de coöperatie bezig is met een haalbaarheidsonderzoek voor het dak van de oude Frico-fabriek. Een project met een zeer grote omvang, waarbij Wergea en haar omgeving blijven inzetten op het versnellen van de energietransitie.

Vierduizend euro voor initiatieven en projecten

Coöperatie Duurzaam Wergea (CDW) is opgericht met het doel om lokale en/of regionale duurzame energie te stimuleren en te produceren. Dat alles zonder winstoogmerk, maar met de bedoeling om de opbrengsten bij te laten dragen aan de leefbaarheid van Wergea en de directe omgeving.

Het doet het bestuur van CDW goed om te melden dat er, vanuit de opbrengsten uit 2021, voor de komende periode een bedrag van € 4.000,– beschikbaar is voor initiatieven en projecten die voldoen aan de criteria zoals vermeld in de aanvraagprocedure.

Vanaf 1 mei aanstaande kunnen verzoeken voor een financiële bijdrage voor initiatieven en projecten worden ingediend. Daarvoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier verzoek financiële bijdrage. Verzoeken kunnen worden ingediend via info.duurzaamwergea.nl.

Ingediende initiatieven en projecten worden beoordeeld door een commissie die het bestuur van CDW adviseert. Deze commissie bestaat uit: Luite Bekhof, Frank Präger, Wietse Martens en Jelle Dijkstra. De commissie is betrokken bij de samenstelling van de procedure en functioneert onafhankelijk van de coöperatie.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Teake Kloosterman

 

Uitnodiging: opening Sinnestroom Greate Mar

Op woensdag 11 mei is het zover en wordt het tweede zonnedak van Coöperatie Duurzaam Wergea officieel in gebruik genomen door wethouder Bert Wassink. Ditmaal bij de Firma Stelwagen aan de Greate Mar 4. Graag nodigen we iedereen uit Wergea en omstreken uit om bij deze feestelijke opening aanwezig te zijn.

Met de ingebruikname van dit tweede zonnedak draagt de coöperatie verder bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot en het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele grondstoffen als kolen en gas.

Programma
Het programma van de opening is als volgt.

15:30 uur Inloop met koffie en gebak
16:00 uur welkom door Marc Bekhof, voorzitter Coöperatie Duurzaam Wergea
16:10 uur Opening door wethouder Wassink
16:20 uur Kansen en mogelijkheden van een elektrische deelauto door Bouwe de Boer, Freonen fan Fossylfrij Fryslân
16:30 uur Borrel
17:00 uur Eind

Elektrische deelauto
Naast het officieel in gebruik nemen van het dak, is er tijdens de opening ook aandacht voor het initiatief van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Op dit moment bieden zij aan om het voor het dorp en de omgeving mogelijk te maken om van één of meerdere elektrische deelauto’s gebruik te maken. Ze werken hiervoor met abonnementen die inwoners uit het dorp kunnen afsluiten om zo de auto te reserveren en gebruiken. Bouwe de Boer, projectleider van Freonen fan Fossylfrij Fryslân, zal hier tijdens het programma meer informatie over geven.

Enquête
Om vast inzicht te krijgen in de behoefte voor een elektrische deelauto hebben we een korte enquête gemaakt. We stellen het zeer op prijs als u deze enquete wilt invullen via deze link: www.duurzaamwergea.nl/enquete.

Wij treffen u graag tijdens de opening!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Coöperatie Duurzaam Wergea

Enquête elektrische deelauto

In het kader van de verduurzaming van mobiliteit is de elektrische deelauto een mogelijke oplossing. Het scheelt geld en is goed voor het milieu. Veel (tweede) auto’s staan immers het overgrote deel van de tijd stil. Zonde van het geld, de grondstoffen en de parkeerruimte.

Freonen fan Fossylfrij Fryslân biedt aan om het voor het dorp en de omgeving mogelijk te maken om van één of meerdere elektrische deelauto’s gebruik te maken. Ze werken hiervoor met abonnementen die inwoners uit het dorp kunnen afsluiten om zo de auto te reserveren en gebruiken.

Enquête
Om inzicht te krijgen in de behoefte, in het dorp en de omgeving, voor een elektrische deelauto hebben we een korte enquête gemaakt. We stellen het zeer op prijs als u deze enquete wilt invullen via deze link. De enquête duurt ongeveer 3 minuten.