Steun ons project Sinnestroom Trije Hikken en ontvang eenmalig 100 euro korting op je energierekening

Met Coöperatie Duurzaam Wergea dragen we actief bij aan een duurzamere toekomst. Sinds dit voorjaar doen we dat met het zonnepanelen project Trije Hikken. Samen met betrokken bewoners, uit Wergea en omgeving, is het ons gelukt om 330 zonnepanelen aan te schaffen, die we bij Maatschap Schuurmans op een van de daken mochten plaatsen.

De energie die we met de panelen opwekken verkopen we momenteel aan energieleverancier Vandebron. Een energieplatform met een missie om zo snel mogelijk naar 100% duurzame energie in Nederland over te stappen.

Als lid van de coöperatie of als inwoner van Wergea, Warstiens, Eagum of Domwier willen we jou er op attenderen dat het mogelijk is om de zonne-energie de we met ons project opwekken af te nemen. Kies je er voor om klant te worden bij Vandebron, dan steun je niet alleen ons met een kleine jaarlijkse bijdrage, maar ontvang je ook nog eens eenmalig € 100,- korting op je energierekening.

Kortom wil je actief bijdragen aan het verder terugdringen van de CO2 uitstoot én ons steunen? Klik dan op onderstaande link.

Samen gaan we voor duurzaam!

Zonne-energie van Coöperatie Duurzaam Wergea

 

 

Junior Energiecoach editie Leeuwarden start 3 oktober

Junior Energiecoach is een leuk en leerzaam spel van vijf weken voor kinderen (ca. 7-12 jaar) en ouders. Aan de hand van leuke filmpjes, geheime weekopdrachten, interessante weetjes en leuke spelletjes gaat het hele gezin samen praktisch en spelenderwijs aan de slag.

Thuis makkelijk energie besparen. Voor een schoner milieu en een vollere portemonnee. Met energie kun je lachen!!!

Geef je hier op: https://www.juniorenergiecoach.nl/meedoen

 

GEANNULEERD: Jaarvergadering op 23 maart in Us Doarpshûs

Op maandag 23 maart zou van 20:00 tot en met 22:00 uur de jaarvergadering plaats vinden van Coöperatie Duurzaam Wergea in Us Doarpshûs. In verband met de aanhoudende Corona-crisis hebben we als bestuur besloten dat we deze bijeenkomst tot nader order annuleren en volgen daarin de lijn van de landelijke politiek en het RIVM.

Wanneer de situatie het weer toelaat zullen we een nieuwe datum vaststellen en u daar over informeren.

Wij wensen iedereen veel sterkte en kracht toe in deze onzekere periode.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Coöperatie Duurzaam Wergea

 

 

Wethouder Van Gelder opent project Sinnestroom Trije Hikken

Vrijdag 24 januari 2020 opende wethouder Van Gelder van de gemeente Leeuwarden ons eerste project Sinnestroom Trije Hikken. De feestelijke opening vond plaats bij Maatschap Schuurmans aan de Trije Hikken 1. Zij zijn degene die een dak ter beschikking hebben gesteld aan de coöperatie.

Voorzitter Marc Bekhof: “We zijn erg blij dat Schuurmans ons een dak ter beschikking wilde stellen. Hierdoor hebben we nu succesvol ons eerste project kunnen oppakken. Dat laatste was trouwens ook niet gelukt zonder de grote steun uit de omgeving om financieel bij te dragen. Hierdoor konden we de investering doen om de 330 panelen aan te schaffen en te laten plaatsen.

Voorafgaand aan de officiële opening verzorgde GroenLeven een leerzaam programma voor groep 5 en 6 van basisschool de Twamêster over het opwekken van energie met zonnepanelen.

In de toekomst willen we als coöperatie nog meer projecten realiseren om bij te dragen aan de noodzakelijke energietransitie en het verbeteren van de eigen leefomgeving. De eerste stap is nu gezet!

Met energie kun je lachen! Doe mee met de Junior Energiecoach!

Junior Energiecoach is een leuk en leerzaam spel van vijf weken voor kinderen (ca. 7-12 jaar) en ouders. Aan de hand van leuke filmpjes, geheime weekopdrachten, interessante weetjes en leuke spelletjes gaat het hele gezin samen praktisch en spelenderwijs aan de slag.

Thuis makkelijk energie besparen. Voor een schoner milieu en een vollere portemonnee.

Met energie kun je lachen!!!

De inschrijving sluit op 2 februari dus ook jij kan nog #gratis meedoen als je vlug bent.
www.juniorenergiecoach.nl/meedoen

Groenleven gestart met werkzaamheden plaatsen zonnepanelen

De panelen staan klaar om straks op de daken gelegd te worden.

De werkzaamheden van Groenleven aan de Trije Hikken 1 zijn gestart. Daarmee komt de voltooiing van het project Sinnestroom Trije Hikken dichterbij en kan de coöperatie straks overgaan tot het leveren van 100% schone energie.

Voorzitter Marc Bekhof: ‘Vorige week hebben we samen met de leden nog zes populieren gerooid. Deze zorgden voor schaduw, wat slecht is voor het uiteindelijke rendement van de panelen. Nu de bomen weg zijn en Groenleven is gestart met het plaatsen van de panelen voor de Maatschap Schuurmans en de coöperatie, komt de eindstreep van het project in zicht.’
De coöperatie krijgt van het totaal aantal panelen dat geplaatst wordt 330 panelen in eigen bezit. De opbrengsten van deze panelen staan gelijk aan het jaarlijks energieverbruik van circa 30 huishoudens.

Naast dat de panelen genoeg stroom opwekken voor circa 30 huishoudens gaan de opbrengsten van de panelen terug het dorp in. Bekhof: ‘De stroom die de panelen leveren verkopen we aan energieleverancier Vandebron. Het geld dat we hiermee verdienen laten we ten goede komen aan Wergea, Warstiens en Eagum. Met onze leden beslissen we waar we het geld uiteindelijk aan zullen besteden. Voorwaarde is wel dat het wordt geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan duurzaamheid.’

Volgens de planning is Groenleven over ongeveer vier weken klaar, heeft Liander de aansluiting net voor de kerstvakantie gereed en kan de coöperatie stroom gaan leveren. Voor de officiële opening van het project wacht de coöperatie tot begin volgend jaar. Een uitnodiging hiervoor volgt ter zijner tijd.

 

Al ruim 600 Sinneficaten verkocht

Sinds de eerste algemene ledenvergadering van 2 oktober startte de coöperatie met de verkoop van Sinneficaten om het project Sinnestroom Trije Hikken te bekostigen. Het doel was om met de verkoop van deze Sinneficaten een eigen vermogen van minimaal 30.000 euro aan te trekken om zo een lening te kunnen krijgen voor de overige kosten, (een kleine 50.000 euro).

Inmiddels zijn er ruim 600 Sinneficaten verkocht en gaat de verkoop daarmee boven verwachting goed. De betrokkenheid en het enthousiasme in Wergea, Warstiens, Eagum en omgeving is groot en veel mensen dragen het project een warm hart toe. Als bestuur zijn we daar zeer blij mee en lijkt het erop dat we genoeg financiële steun kunnen krijgen om het gehele investeringsbedrag met Sinneficaten te dekken. We hebben daarom besloten om de sluitingsdatum van 16 oktober los te laten. Daarmee  bieden we de mensen die nog geen Sinneficaten hebben aangeschaft alsnog de mogelijkheid om mee te doen, te profiteren van een mooi rendement en om iets goeds te doen voor Wergea, Warstiens, Eagum en omgeving.

Profiteer nu!
Heeft u nog geen Sinneficaten aangeschaft? Wilt u een leuk rendement op uw geld en vindt u het leuk om ons te steunen, zodat we in de toekomst nog meer projecten kunnen gaan doen voor Wergea, Warstiens, Eagum en omgeving? Wacht dan niet langer en vraag hier uw Sinneficaten aan. Er zijn namelijk nog maar een beperkt aantal Sinneficaten beschikbaar!

 

Bijeenkomst Sinnestroom Trije Hikken en Algemene ledenvergadering

Op woensdag 2 oktober organiseerde Coöperatie Duurzaam Wergea een bijeenkomst over het project Sinnestroom Trije Hikken en de eerste algemene ledenvergadering (ALV) in café ’S Lands Welvaren in Wergea. Doel van de bijeenkomst was om belangstellenden en leden bij te praten over de voortgang rond het project en daarnaast om de leden te vragen in te stemmen met de ingeslagen weg. Voorzitter Marc Bekhof opende de bijeenkomst en eerste ledenvergadering. Hij gaf aan dat er tevens wat formele punten behandeld moesten worden om door te kunnen met het project Sinnestroom Trije Hikken.

Korte update coöperatie
Er werd gestart met een korte update over de coöperatie. Zo werd vermeld dat de coöperatie momenteel 41 leden heeft (dit aantal is inmiddels bijgesteld naar 44 leden) en gaf penningmeester Gerrit Nijboer een korte toelichting op de financiën. Aangezien de coöperatie nu leden heeft werd in dat kader meteen gevraagd wie er in de kascommissie willen. Jelle Dijkstra en Luite Bekhof gaven aan dit te willen doen en daarmee heeft de coöperatie officieel een kascommissie. Voordat er vervolgens aandacht was voor het project, werd door de voorzitter medegedeeld dat de contributie voor het lidmaatschap per januari 2020, jaarlijks wordt geïnd.

Project Sinnestroom Trije Hikken
Na deze korte update over de coöperatie was het woord aan secretaris George Kooistra. Hij praatte de belangstellenden en de leden bij over het project Sinnestroom Trije Hikken. Hij nam alle aspecten van het project door en eindigde met de formele vraag of de leden ook in wilden stemmen met het verder doorzetten van het project en de daarbij behorende juridische stukken (participatiereglement, opstalovereenkomst, koopovereenkomst en de financieringsovereenkomst). De leden stemden in en daarmee is het project formeel goedgekeurd.

Aantrekken eigen vermogen
Uiteraard had de bijeenkomst ook een zeer belangrijk ander doel, namelijk het aantrekken van eigen vermogen om de zonnepaneleninstallatie voor het project aan te schaffen. Aan het einde van de bijeenkomst werden de belangstellenden en leden gevraagd om kenbaar te maken via de ‘Financieringsovereenkomst uitgifte Sinneficaten’ of en hoeveel geld ze willen investeren in het project. Voor de businesscase van het project moet in ieder geval een eigen vermogen van € 30.000,- beschikbaar zijn. Na een kleine inventarisatie van de penningmeester werd al snel duidelijk dat er voldoende Sinneficaten verkocht waren om het project officieel door te laten gaan. Uiteraard geldt daarbij niet dat er geen Sinneficaten meer verkocht kunnen worden. Het betekent wel dat het financiële plaatje er alleen maar beter uit kan komen te zien en er aan het eind van de rit meer geld overblijft om te investeren in dorp. Kortom een geslaagde bijeenkomst en eerste ALV.

Nog eens rustig nalezen wat er allemaal is besproken tijdens de bijeenkomst en ALV? Download dan hier de presentatie.

Unieke kans. Doe nu mee: maak rendement op je spaargeld, ondersteun ons zonnepanelenproject en help Wergea!

We zijn als coöperatie Duurzaam Wergea al ruim een jaar bezig met ons eerste energieproject. Met dit project willen we geld verdienen om duurzame projecten te realiseren die Wergea mooi en leefbaar houden. Om het project van de grond te krijgen heeft de maatschap Schuurmans (Trije Hikken) ons een dak ter beschikking gesteld waar wij zonnepanelen op mogen leggen. We zijn aan de slag gegaan met het aanvragen van een (SDE+) subsidie en hebben die gekregen. Daarmee zijn de opbrengsten van de opgewekte energie gegarandeerd. Volgende stap is dat er daadwerkelijk een zonnepaneleninstallatie op het dak bij Schuurmans komt te liggen en daar moeten we een investering voor doen.

Voor deze investering (een kleine €80.000,-) zijn we op zoek naar geld. We hebben hiervoor zogenaamde Sinneficaten in het leven geroepen. Deze Sinneficaten hebben een vaste waarde van €100,- met een rendement van 2,5% en zijn speciaal beschikbaar voor leden van de coöperatie. Groot voordeel van de Sinneficaten is dat we geen (minder) geld hoeven te lenen bij een externe financier en een mooi rendement (2,5%) terug laten vloeien naar de deelnemers.

De Sinneficaten worden gedurende de 15 jaar dat het project loopt, uiteindelijk allemaal teruggekocht. De eerste 5 jaren worden er nog geen Sinneficaten ingekocht. Daarna kan dit op eigen verzoek of op verzoek van de coöperatie.

Uiteraard willen we iedereen in Wergea en omstreken de mogelijkheid bieden om van dit mooie rendement te profiteren. De aanleg van de zonnepaneleninstallatie gaat begin november van start, wat betekent dat je van deze unieke kans gebruik kunt maken tot 16 oktober.

Wacht dus niet langer: meld je aan als lid en geef voor 16 oktober aan hoeveel Sinneficaten je wilt kopen.

Overeenkomst met Groenleven getekend

V.l.n.r. bestuurslid Johan Meinders, voorzitter Marc Bekhof en Joop Andreae van Groenleven.

Vandaag (5 september 2019) was het zover en tekende voorzitter Marc Bekhof en bestuurslid Johan Meinderts van Coöperatie Duurzaam Wergea de overeenkomst met Joop Andreae van Groenleven voor het laten plaatsen van de zonnepanelen in het kader van het eerste project van de coöperatie ‘Sinnestroom Trije Hikken‘.

Met de ondertekening is de coöperatie weer een stap dichter bij de realisatie van haar eerste project met als doel het stimuleren en produceren van lokale energie. Dit najaar worden de panelen daadwerkelijk geïnstalleerd op een van de daken van de maatschap Schuurmans aan de Trije Hikken.

Zodra de panelen gaan leveren zullen de jaarlijkse opbrengsten worden gebruikt om te investeren in duurzame initiatieven die de leefbaarheid van Wergea en haar omgeving ten goede komen.