Participatiereglement

Hier treft u het participatiereglement met betrekking tot financiële participatie in projecten van Coöperatie Duurzaam Wergea U.A.

Participatie reglement Duurzaam Wergea