Wilt u energie besparen? De werkgroeg Duurzaam Wergea helpt u graag!

De kosten voor energie blijven stijgen. Veel huishoudens merken dit in hun portemonnee en zijn opzoek naar manieren om energie te besparen. In dat kader heeft de Coöperatie Duurzaam Wergea in samenwerking met Stichting Buurkracht, afgelopen zomer, een enquête gehouden onder de inwoners van Wergea, Warstiens en Eagum over duurzaamheid en energiebesparing. Dat deze onderwerpen leven, bleek wel uit de grote respons. Veel inwoners gaven aan dat zij behoefte hebben aan informatie over energiebesparing en/of mogelijkheden en maatregelen willen nemen om de kosten voor energie omlaag te brengen. Denk aan “kleine” maatregelen zoals tochtstrips, brievenbusborstels, ledlampen en radiatorfolie, tot “grotere” maatregelen zoals dak- en vloerisolatie, zonnepanelen, warmtepompen of dubbelglas. In de enquête kwam ook naar voren dat een aantal inwoners actief mee wil helpen om de energieproblematiek aan te pakken.

Werkgroep Duurzaam Wergea
Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête is de Werkgroep Duurzaam Wergea opgericht, waarin inwoners van Wergea en omstreken, Stichting Buurkracht en Provinsje Fryslân deelnemen. De werkgroep opereert onder de vlag van Coöperatie Duurzaam Wergea. Het hoofddoel van de werkgroep is om inwoners van Wergea en omgeving actief te helpen met het nemen van energiebesparende maatregelen om zo bij te dragen aan het betaalbaar houden van de energielasten. Bovendien dragen de maatregelen bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot, wat goed is voor het klimaat.

Gratis kleine maatregelen laten uitvoeren
De eerste stap is om mensen, die dit nog niet hebben gedaan, te helpen kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Hiervoor worden de komende tijd teams (zogenaamde fixteams) gevormd die helpen. Deze teams bestaan uit 2 vrijwilligers uit de buurt, die de maatregelen gratis bij de mensen thuis aanbrengen. Om daarin nog verder tegemoet te komen worden ook de materialen (tochtstrips, ledlampen, radiatorfolie, etc) kosteloos ter beschikking gesteld.

Collectieve inkoop en subsidies
Naast het instellen van de teams die actief aan de slag gaan in de buurt om gratis de “kleine” energiebesparende maatregelen uit te voeren, gaat een ander team aan de slag met het in kaart brengen van de behoeften rondom de “grote” maatregelen. Hiervoor kijken ze naar aanleiding van de belangstelling naar manieren om bijvoorbeeld samen zonnepanelen in te kopen met korting of om in kaart te brengen welke subsidies er beschikbaar zijn. Kortom samen bereik je meer.

Wilt u zich aanmelden voor het gratis laten toepassen van de kleine maatregelen in uw woning of heeft u interesse in de grote maatregelen? Klik dan in het menu op ‘Energie besparen doe je samen!’ of klik hier.