Energie besparen doe je samen!

De kosten voor energie blijven stijgen. Veel huishoudens merken dit in hun portemonnee en zijn opzoek naar manieren om energie te besparen. Vanuit de coöperatie samen met Buurkracht en het Energieteam Fryslân helpen we daarbij.

Met ons actieplan ‘Energie besparen doe je samen!’ doen we dat op drie manieren:

1. Kleine maatregelen
Een klusteam (bestaande uit 2 vrijwilligers uit de buurt) komt bij je langs om gratis kleine energiebesparende maatregelen (t.w.v. 150 euro) aan te brengen. Denk daarbij aan radiatorfolie, tochtstrips, radiatorventilatoren en energiezuinige lampen. Aanmelden kan hier.

2. Grote maatregelen
Naast de kleine maatregelen zijn er ook grotere maatregelen te nemen. Denk aan spouwmuurisolatie, vloerisolatie, beter isolerend glas, etc. Om mensen daarmee te helpen bieden we momenteel gratis energie-advies (t.w.v. 350 euro) en hulp bij het aanvragen van subsidies (daar zijn er nog al wat van namelijk). Dit kunnen we gratis aanbieden omdat we hiervoor een bedrag van €12.500,- hebben gekregen uit het omgevingsfonds van Vermillion. Hiermee kunnen we een twintig huishoudens helpen met professioneel energie-advies en ondersteuning. We stellen daarbij twee criteria:

  • Je bent eigenaar van een koopwoning;
  • De WOZ-waarde van je woning zit onder € 268.000 (peildatum gemeente Leeuwarden op1 januari 2022).

Aanmelden kan hier. Houd er wel rekening mee dat we slechts 20 gratis energieadviezen kunnen aanbieden. Dus wees er snel bij!

3. Bijeenkosmt collectieve inkoop
De aanschaf van grote verduurzamingsmaatregelen kan behoorlijk wat kosten. Daarom hebben we een aantal partijen gevonden die bereid zijn om een mooie korting te geven wanneer we gezamenlijk verduurzamingsmaatregelen inkopen.
Samen met Buurkracht organiseren we in de week van Wergea Bloeit! op zaterdagmiddag 22 juni in de Bidler een bijeenkomst voor de collectieve inkoop van zonnepanelen, vloerisolatie en isolerend glas. Het programma start om 14:00 uur (met inloop vanaf 13:45 uur). We nodigen iedereen uit Wergea en omgeving met verduurzamingsplannen voor hun woning uit om te komen! Check het blokkenschema van Wergea Bloeit! en klik hier voor meer info.

Nieuwe verlichting in de ETALAGE op de Kleine buren 21!

Komt dat zien! Nu goed zichtbaar en met beduidend minder energie! 

De laatste jaren waren er steeds kleine exposities in de Etalage aan de Kleine Buren, een initiatief van de werkgroep Biodiversiteit. Steeds een ander onderwerp, dat een relatie heeft met de activiteiten in ons dorp.  

  • Het Nieuw Talent Orkest  
  • Vogel in het land/Poes in de mand  
  • Eten uit de natuur 
  • Bollen geplant bij de Bidler 
  • Minder afval, door goed te scheiden in samenwerking met de OMRIN 

Vanaf nu is dat allemaal beter zichtbaar, want er is nieuwe duurzame verlichting aangelegd.  

De komende kerst is de etalage in Kerstsfeer en wordt veilig verlicht met minimaal stroomverbruik. Dit is mogelijk gemaakt met een bijdrage van ruim 220 euro van de Coöperatie Duurzaam Wergea! Bovendien is het  aangelegd door de vrijwilligers, Luite Bekhof en Dolf Velde, met verstand van zaken. Kom vooral kijken.  

De etalage is voor de maanden januari, februari en maart al gereserveerd door Wergea Ald, Wergea Nij en door Begrafenis Vereniging “de Laatste Eer”.  

Ook geïnteresseerd om de etalage te gebruiken? Neem contact op met de Werkgroep Biodiversiteit

Wilt u energie besparen? De werkgroeg Duurzaam Wergea helpt u graag!

De kosten voor energie blijven stijgen. Veel huishoudens merken dit in hun portemonnee en zijn opzoek naar manieren om energie te besparen. In dat kader heeft de Coöperatie Duurzaam Wergea in samenwerking met Stichting Buurkracht, afgelopen zomer, een enquête gehouden onder de inwoners van Wergea, Warstiens en Eagum over duurzaamheid en energiebesparing. Dat deze onderwerpen leven, bleek wel uit de grote respons. Veel inwoners gaven aan dat zij behoefte hebben aan informatie over energiebesparing en/of mogelijkheden en maatregelen willen nemen om de kosten voor energie omlaag te brengen. Denk aan “kleine” maatregelen zoals tochtstrips, brievenbusborstels, ledlampen en radiatorfolie, tot “grotere” maatregelen zoals dak- en vloerisolatie, zonnepanelen, warmtepompen of dubbelglas. In de enquête kwam ook naar voren dat een aantal inwoners actief mee wil helpen om de energieproblematiek aan te pakken.

Werkgroep Duurzaam Wergea
Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête is de Werkgroep Duurzaam Wergea opgericht, waarin inwoners van Wergea en omstreken, Stichting Buurkracht en Provinsje Fryslân deelnemen. De werkgroep opereert onder de vlag van Coöperatie Duurzaam Wergea. Het hoofddoel van de werkgroep is om inwoners van Wergea en omgeving actief te helpen met het nemen van energiebesparende maatregelen om zo bij te dragen aan het betaalbaar houden van de energielasten. Bovendien dragen de maatregelen bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot, wat goed is voor het klimaat.

Gratis kleine maatregelen laten uitvoeren
De eerste stap is om mensen, die dit nog niet hebben gedaan, te helpen kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Hiervoor worden de komende tijd teams (zogenaamde fixteams) gevormd die helpen. Deze teams bestaan uit 2 vrijwilligers uit de buurt, die de maatregelen gratis bij de mensen thuis aanbrengen. Om daarin nog verder tegemoet te komen worden ook de materialen (tochtstrips, ledlampen, radiatorfolie, etc) kosteloos ter beschikking gesteld.

Collectieve inkoop en subsidies
Naast het instellen van de teams die actief aan de slag gaan in de buurt om gratis de “kleine” energiebesparende maatregelen uit te voeren, gaat een ander team aan de slag met het in kaart brengen van de behoeften rondom de “grote” maatregelen. Hiervoor kijken ze naar aanleiding van de belangstelling naar manieren om bijvoorbeeld samen zonnepanelen in te kopen met korting of om in kaart te brengen welke subsidies er beschikbaar zijn. Kortom samen bereik je meer.

Wilt u zich aanmelden voor het gratis laten toepassen van de kleine maatregelen in uw woning of heeft u interesse in de grote maatregelen? Klik dan in het menu op ‘Energie besparen doe je samen!’ of klik hier.

 

 

Zonnepanelen voor de Wergeaster Wettersport Feriening

Door de ligging van Wergea als watersportdorp aan de staande mastroute mag de Wergeaster Wettersport Feriening elk jaar vele toeristen met hun boot/jacht verwelkomen.

Begin 2023 heeft de vereniging in samenwerking met de gemeente een nieuwe passantensteiger gerealiseerd. Ook is de vereniging begonnen met verduurzamen.

Een van de manieren om dit te doen is door zonnepanelen aan te schaffen en te plaatsen op de daken van het clubgebouw en toiletgebouw. De zonnepanelen zijn inmiddels door de eigen vrijwilligers en de Havencommisie zelf geplaatst. Het hele plan is bedacht door Jan Mooren en mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van 3250 euro van de Coöperatie Duurzaam Wergea.

En het resultaat? Dat mag er zijn. De boten aan de passantensteiger, het Tobbehûske en de boten in de verenigingshaven konden er voor een groot deel hun energie uit halen.

Kortom de nieuwe steiger en de zonnepanelen hebben de vereniging dit jaar goed op de kaart gezet. Het hele seizoen was de steiger goed gevuld met boten en jachten, waardoor er ook weer een mooie stroom aan toeristen ons mooie dorp hebben bezocht.

Bezoek ons op de duurzame markt


Op zondag 25 juni (de laatste dag van de bloeiweek) vindt de duurzame markt  (Sneupen op snein) plaats van 11:00 – 15:00 uur op het Rode Plein. Vanuit de coöperatie zijn we op de markt aanwezig om informatie te geven over onze coöperatie, om te helpen lid te worden en om over te stappen naar Energie VanOns. Ook kun je je aanmelden voor onze werkgroep Duurzaam en meer informatie krijgen over de elektrische deelauto. Uiteraard kun je ook bij ons terecht met je vragen over energie, besparen en bijvoorbeeld isoleren.

Nieuwsgierig? Kom langs bij onze stand en we vertellen je graag meer!!!

Officieel lid van Ûs Koöperaasje


Ús Koöperaasje is de koepelorganisatie voor lokale Friese energiecoôperaties zoals wij. Door ons aan te sluiten bij Ús Koöperaasje krijgen we ondersteuning, toegang tot een groot netwerk van Friese energiecoôperaties en hulp en kennis waar dat nodig is. Zo bereiken we samen meer!

Samen met de koepels in Groningen en Drenthe is Ús Koöperaasje onderdeel van de VanOns beweging. Het bijzondere hiervan is dat ze hun eigen energiebedrijf hebben, Energie VanOns. Energie VanOns is een coöperatief bedrijf zonder winstoogmerk. Met ons lidmaatschap zijn we daarmee ook direct betrokken bij dit energiebedrijf. Inmiddels leveren we met ons project Sinnestroom Greate Mar ook aan Energie VanOns met als voordeel dat de opbrengsten weer kunnen worden ingezet voor nieuwe duurzame activiteiten en projecten in onze eigen leefomgeving. Zodoende dragen we stap voor stap bij aan een groenere wereld.

Op vrijdag 23 juni worden we als coöperatie officieel lid van Ús Koöperaasje tijdens de grote zomerbijeenkomst van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Ús Koöperaasje in de Bidler. Het programma ziet er als volgt uit:

Programma

14:30 uur: Inloop
14:50 uur: Bouwe de Boer en Andries Bouwman openen de bijeenkomst
15:00 uur: Lezing Kees Klomp – De kracht van een dorp
15:30 uur: De toekomst van Ús Koöperaasje
15:40 uur: De toekomst van de Freonen
15:50 uur: Nieuwe Freonen stellen zich voor
16:05 uur: Wergea Bloeit: jou it troch!
16:20 uur: Deelauto-project
16:30 uur: Groepsfoto en borrel

Spreker Kees Klomp, pionier op het gebied van de betekeniseconomie, deelt die middag zijn visie op de kracht van een dorp. “In de toekomst gaat het veel minder over het individuele, en veel meer over het collectieve belang. Mensen pakken de regie over hun eigen leven terug en maken zich onafhankelijk van de overheid en het grote bedrijfsleven. De betekeniseconomie is geboren”, omschrijft Klomp zijn zienswijze. Maak kennis met Kees Klomp.

Wil je bij dit moment aanwezig zijn? Meld je dan hier aan.

Opbrengsten enquête en vervolg

De enquêtes die we onlangs hebben verspreid zijn weer opgehaald. En met succes! De belangstelling om te verduurzamen is groot. Dat is natuurlijk geweldig! Met alle informatie die we hebben verzameld kunnen we echt aan de slag.

Heb je de enquête ingevuld en aangegeven dat je geïnteresseerd bent in meer informatie? Of wil je deelnemen aan de werkgroep Duurzaam dan neemt Sophie Kleiss van Buurkracht binnenkort contact met je op.

Kom de deelauto testen


Uit onderzoek blijkt dat deelauto’s zorgen voor minder autokilometers en minder CO2-uitstoot. Ook is een deelauto in veel gevallen goedkoper dan een eigen auto: je hebt geen vaste kosten zoals wegenbelasting, verzekering, onderhoud en parkeervergunning, maar betaalt alleen bij gebruik.

Onlangs is via onze enquëte duidelijk geworden dat er meerdere Wergeasters zijn die  interesse hebben voor een elektrische deelauto in het dorp. Om daar meer informatie over te verschaffen, hebben we op donderdag 22 en vrijdag 23 juni een deelauto in het dorp staan. Geïnteresseerden kunnen op deze dagen de auto bekijken, uitleg krijgen over hoe het systeem van de deelauto werkt en kunnen ervaren hoe het is om in een elektrische auto te rijden door een proefrit te maken.

Op de donderdag 22 juni staat de deelauto van 14:30-17:30 uur op het Rode Plein. Vrijdag 23 juni is de deelauto hier ook te vinden van 13:30- 17:30 uur.

Ben je geïnteresseerd in de voordelen van een deelauto? Kom dan op een van deze twee dagen langs en laat je informeren! Ook kan je een testrit maken.

In verband met de vrijwilligers die de auto beschikbaar stellen deze twee dagen horen we graag of je langs komt en of je een ritje wilt maken. Vul daarom onderstaande vragen in:

Ik kom graag langs voor meer informatie over de elektrische deelauto.

Ik wil graag een testrit maken met de elektrische deelauto.

Donderdag 22 juni ontvang je een mail met de laatste informatie.

 

Wergea Bloeit


Van 19 t/m 25 juni 2023 is Wergea het epicentrum van Friese verduurzaming. Met verschillende activiteiten voor en door het dorp wordt zichtbaar hoe Wergea als gemeenschap inzet op de thema’s cultuur, gezondheid, hergebruik en klimaat. Zo wordt samengewerkt met onder andere jeugdsoos SZDRNZLL, Kulturele Kommisje Wergea, Coöperatie Duurzaam Wergea, verschillende lokale werkgroepen en ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de werkgroepen Bijenlint, Biodiversiteit en de welbekende Kriich.

Hieronder het weekprogramma:

Voor verschillende onderdelen geldt dat je je moet aanmelden. Wil je aan een bepaalde activiteit meedoen? Check dan hier of je je moet aanmelden (of scan de QR-code in het weekprogramma hierboven).

Vanuit de coöperatie zijn we actief tijdens de bloeiweek op de vrijdag (tijdens de zomerbijeenkomst van de Freonen en Ûs Koöperaasje) en de zondag (tijdens Sneupen op Snein). Daarnaast hebben we een elektrische deelauto geregeld op de donderdag en vrijdag voor geïnteresseerden om te testen.

Stap nu over op Energie VanOns!

Vanaf januari 2023 levert Duurzaam Wergea de opgewekte energie van het project Greate Mar aan Energie VanOns. Deze energieleverancier kwam na vergelijking met een aantal andere energiemaatschappijen het beste uit de bus. Daarnaast staat Energie VanOns symbool voor: we doen het samen en is dé groene energieleverancier van het noorden die draait op lokale energiecoöperaties. Een echte beweging die van onderop is ontstaan waar wij ons graag bij aansluiten. (zie ook ons bericht over ons lidmaatschap bij Ûs Koöperaasje).

In onderstaand filmpje legt Energie VanOns hoe ze te werk gaan.

Loopt je huidige energiecontract af en/of ben je op zoek naar een nieuwe leverancier? Stap dan over op Energie VanOns. Aangezien wij energie leveren aan Energie VanOns (vanuit ons project Sinnestroom Greate Mar) krijg je niet alleen 100% groene energie uit je eigen omgeving, maar help je ons ook! Voor iedereen uit Wergea e.o. die groene stroom afneemt bij Energie VanOns ontvangen we namelijk 75 euro per jaar om in te zetten voor nieuwe duurzame activiteiten en projecten. Dat is mooi meegenomen!