Sinnestroom Trije Hikken

Het project Sinnestroom Trije Hikken bestaat uit het plaatsen van een opgesteld vermogen van ruim 98 kWp (309 panelen à 320 Wp, circa het jaarlijks energieverbruik van 30 huishoudens) aan zonnepanelen bij Mts. Schuurmans. Dit agrarisch bedrijf aan de Trije Hikken investeert momenteel zelf volop in het verduurzamen van de bedrijfsvoering, onder andere door de plaatsing van ongeveer 1400 eigen zonnepanelen.

Na een aantal gesprekken tussen Duurzaam Wergea en Hendrik Schuurmans werd duidelijk dat Hendrik met zijn bedrijf graag wil meehelpen om Wergea duurzamer te maken en op deze manier ook wil investeren in de leefbaarheid van Wergea. Hij wil dus graag een deel van zijn daken beschikbaar stellen aan de coöperatie. Dit heeft er toe geleid dat er in het najaar van 2018 een SDE+ subsidie is aangevraagd voor het opgestelde vermogen van 128 kWp (hiervoor leek  genoeg ruimte op de daken van de maatschap) die begin 2019 is goedgekeurd. Uiteindelijk bleek er “slechts” ruimte voor 98 kWp.

De goedkeuring van de SDE+ subsidie houdt in dat de coöperatie een gegarandeerd bedrag krijgt voor de via de zonnepanelen opgewekte stroom (15 jaar lang 10,6 cent per kWh).

De subsidie levert echter geen financiële middelen om te investeren in het aanschaffen/plaatsen, onderhouden van de panelen en de huur van het door de maatschap beschikbaar gestelde dak.

Financiering
Om de benodigde financiering rond krijgen zet de coöperatie in op het genereren van eigen geld en het aanvragen van een lening. Het eigen geld is nodig om enerzijds betrokkenheid bij dit project vanuit het dorp te creëren en anderzijds omdat voor elke lening de voorwaarde is dat een deel van de investering met eigen vermogen wordt gefinancierd. Om eigen geld aan te trekken, worden nu twee sporen bewandeld:

  1. Het aanvragen van geld vanuit fondsen (oa. Rabobankfonds) en subsidies;
  2. Participatie vanuit het dorp door het uitgeven van ‘Sinneficaten’ (100 euro). Het  rendement hierop is 2,5%, oftewel fors hoger dan sparen bij een bank.

Doe mee!
Zelf deelnemen aan het project kan door het aanschaffen van Sinneficaten. Deze kunnen worden gekocht voor 100 euro per stuk met een rendement van 2,5%. We kiezen er als coöperatie voor om binnen dit project met Sinneficaten te werken, omdat we liever rendement aan de bewoners van het dorp betalen dan aan de bank. Daarnaast willen we bewoners uit Wergea en omgeving de mogelijkheid bieden om toch bij te dragen aan het verduurzamen van energie, wanneer ze thuis geen mogelijkheden hebben om dit te doen.

Voordelen om de panelen te plaatsen bij maatschap Schuurmans:

  • Geen gebruik van land;
  • Meeliften op de Elektrische infrastructuurverzwaring van de maatschap, dit scheelt aanzienlijk in kosten.
  • De maatschap is zelf al erg met groene energie bezig. Dat past bij de visie van de coöperatie;
  • De maatschap legt zelf ook een groot aantal zonnepanelen. Hierdoor kan het installatiewerk gecombineerd worden;
  • De maatschap geeft aan dat zij de leefbaarheid in Wergea ook graag wil behouden en daarom de actie van de coöperatie ondersteunt;