Sinnestroom Trije Hikken

Het project Sinnestroom Trije Hikken bestaat uit het plaatsen van een opgesteld vermogen van 128 kWp (circa het jaarlijks energieverbruik van 40 huishoudens) aan zonnepanelen bij Mts. Schuurmans. Dit agrarisch bedrijf aan de Trije Hikken investeert momenteel zelf volop in het verduurzamen van de bedrijfsvoering, oa door de plaatsing van 1600 eigen zonnepanelen.

Na een aantal gesprekken tussen de coöperatie en de maatschap werd duidelijk dat het voor het verdienmodel van de coöperatie het voordeligst zou zijn om aan te haken bij de plannen van de maatschap. Dit heeft er toe geleid dat er in het najaar van 2018 een SDE+ subsidie is aangevraagd voor het opgestelde vermogen van 128 kWp (hiervoor was nog genoeg ruimte op de daken van de maatschap) die begin 2019 is goedgekeurd.

De goedkeuring van de SDE+ subsidie houdt in dat de coöperatie een gegarandeerd bedrag krijgt voor de via de zonnepanelen opgewekte levering van stroom (15 jaar lang 10,6 cent per kWh). De subsidie levert echter geen financiële middelen om te investeren in het aanschaffen/plaatsen, onderhouden van de panelen en de huur van het door de maatschap beschikbaar gestelde dak.

Voordelen om de panelen te plaatsen bij maatschap Schuurmans:

  • Geen gebruik van land;
  • Meeliften op de Elektrische infrastructuurverzwaring van de maatschap, dit scheelt aanzienlijk in kosten.
  • De maatschap is zelf al erg met groene energie bezig. Dat past bij de visie van de coöperatie;
  • De maatschap legt zelf ook een groot aantal zonnepanelen. Hierdoor kan het installatiewerk gecombineerd worden;
  • De maatschap geeft aan dat zij de leefbaarheid in Wergea ook graag wil behouden en daarom de actie van de coöperatie ondersteunt;

Financiering
Om de benodigde financiering hiervoor te krijgen zet de coöperatie in op het genereren van eigen geld en het aanvragen van een lening. Nu geldt voor de lening dat hoe meer eigen geld de coöperatie inbrengt, hoe gunstiger het leningdeel uitpakt. Doel is daarom minimaal € 15.000,- eigen geld mee te brengen. Hierin volgt de coöperatie twee sporen:

  1. Het aanvragen van geld vanuit fondsen (oa. Rabobankfonds) en subsidies;
  2. Het uitgeven van ‘Sinneficaten’ (100 euro) met een rendement dat hoger ligt dan bij een bank.

Doe mee!
Zelf deelnemen aan het project kan door het aanschaffen van Sinneficaten. Deze kunnen worden gekocht voor 100 euro per stuk met een minimaal rendement van 2%. We kiezen er als coöperatie voor om binnen dit project met Sinneficaten te werken, omdat we liever rendement aan de bewoners van het dorp betalen dan aan de bank. Daarnaast willen we bewoners uit Wergea en omgeving de mogelijkheid bieden om toch bij te dragen aan het verduurzamen van energie, wanneer ze thuis geen mogelijkheden hebben om dit te doen.