Sinneficaten

Voor onze projecten werken we met zogenaamde Sinneficaten om de benodigde kosten van onze projecten te dekken (denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van de zonnepanelen, de installatie en de benodigde verzekeringen).

Met de Sinneficaten maken we het voor alle inwoners van Wergea e.o. mogelijk om in onze projecten te participeren en een leuk rendement te verdienen. Om de Sinneficaten voor alle leden toegankelijk te maken bieden we deze voor 100 euro per stuk aan met een rendement van 2,5%. Koopt u 10 Sinneficaten dan levert u dat € 25,- per jaar op.

De maximale looptijd van de Sinneficaten staat gelijk aan de looptijd (15 jaar) van het project waaraan de Sinneficaten gekoppeld zijn. De coöperatie zal tijdens de looptijd van het project, na minimaal vijf jaar, starten met het stapsgewijs aflossen van de Sinneficaten. Concreet betekent dit dus dat uw Sinneficaten na 5 jaar in aanmerking kunnen komen om teruggekocht te worden. Wanneer uw Sinneficaten worden teruggekocht ontvangt u daar tijdig bericht over en ontvangt u uw oorspronkelijke inleg weer terug.

De voordelen van de Sinneficaten op een rijtje:

  • Een rendement van 2,5% ;
  • Bijdragen aan het verduurzamen van ons energieverbruik;
  • Minder CO2 uitstoot:
  • De opbrengsten van het project worden ingezet om bij te dragen aan de leefbaarheid van Wergea en haar omgeving

Hartelijk dank voor uw interesse in Sinneficaten. Op dit moment hebben we, door het grote draagvlak voor onze projecten, geen Sinneficaten meer te vergeven. Voor de beide projecten is de maximale participatie bereikt.