Sinneficaten

Voor het project Sinnestroom Trije Hikken is een een kleine € 80.000,- nodig als initiële investering. Hiermee worden de zonnepanelen en de installatie aangeschaft. In de loop van de jaren verdient de coöperatie deze investering terug door de opgewekte stroom tegen een gegarandeerd bedrag (de SDE+ subsidie) te verkopen.

Om dit bedrag te financieren heeft de coöperatie Sinneficaten in het leven geroepen. Deze Sinneficaten staan voor een stukje van het zonnepark. Om deze Sinneficaten voor alle leden toegankelijk te maken biedt de coöperatie deze voor 100 euro per stuk aan. Het rendement op deze Sinneficaten is 2,5%. De verkoop van deze Sinneficaten startte op 2 oktober en inmiddels zijn alle (700) Sinneficaten verkocht. Daarmee is het niet meer mogelijk om in dit project te participeren. Wel raden we iedereen die graag in een volgend project wil participeren aan om lid te worden, om zo op de hoogte te blijven van de volgende projecten die door de coöperatie worden geïnitieerd.

De looptijd van het project Sinnestroom Trije Hikken is in eerste instantie 15 jaar, omdat de inkomsten over die periode gegarandeerd zijn door de subsidie. De Sinneficaten zullen in de loop van die tijd teruggekocht worden, zodat iedere deelnemer zijn uiteindelijke inleg weer terug krijgt.

De voordelen op een rijtje:

  • U ontvangt meer rendement (2,5%) op uw geld dan bij een spaarrekening op de bank;
  • U draagt bij aan het verduurzamen van energie. Bijvoorbeeld als u zelf geen mogelijkheid heeft om zonnepanelen te plaatsen, maar u kunt ook participeren als u zelf al wel zonnepanelen heeft;
  • U draagt via de opbrengst van het project bij aan de leefbaarheid van Wergea en haar omgeving.

Het project Sinnestroom is een project waarbij we de risico’s zoveel mogelijk inperken. De opbrengsten zijn via een SDE+ subsidie gegarandeerd, we sluiten verzekeringen af om altijd verzekerd te zijn van opwekking van stroom en we maken goede afspraken over eigendom, onderhoud, etc met de dak eigenaar. Duurzaam Wergea wordt in dit proces ondersteund door Ecoop, een bureau dat gespecialiseerd is in dergelijke projecten. Zie voor meer informatie het Informatiememorandum.