Sinneficaten

Voor het project Sinnestroom Trije Hikken was een een kleine € 80.000,- nodig als initiële investering om de zonnepanelen en de installatie aan te schaffen.

Om dit bedrag te financieren heeft de coöperatie Sinneficaten in het leven geroepen. Deze Sinneficaten staan voor een stukje van het zonnepark. Om deze Sinneficaten voor alle leden toegankelijk te maken bood de coöperatie deze voor 100 euro per stuk aan. Het rendement op deze Sinneficaten is 2,5%. De verkoop van deze Sinneficaten startte op 2 oktober 2019 en binnen een paar weken waren alle (700) Sinneficaten verkocht.

De looptijd van het project Sinnestroom Trije Hikken is in eerste instantie 15 jaar, omdat de inkomsten over die periode gegarandeerd zijn door de subsidie. De Sinneficaten zullen in de loop van die tijd teruggekocht worden, zodat iedere deelnemer zijn uiteindelijke inleg weer terug krijgt.

De voordelen van de Sinneficaten op een rijtje:

  • Een rendement van 2,5% ;
  • Bijdragen aan het verduurzamen van energie;
  • De opbrengsten van het project worden ingezet om bij te dragen aan de leefbaarheid van Wergea en haar omgeving.

Zie voor meer informatie het Informatiememorandum.