Sinneficaten kopen

Voor het project Sinnestroom Trije Hikken is een een kleine € 80.000,- nodig als initiële investering. Hiermee worden de zonnepanelen en de installatie aangeschaft. In de loop van de jaren verdient de coöperatie deze investering terug door de opgewekte stroom tegen een gegarandeerd bedrag (de SDE+ subsidie) te verkopen.

De coöperatie heeft dus eerst geld nodig om het project te financieren. Daarvoor kan de coöperatie bij een bank aankloppen, maar dat heeft niet direct de voorkeur. Enerzijds willen banken de investering niet graag voor 100% financieren, of de rente wordt daardoor hoger en anderzijds ziet de coöperatie mogelijkheden om de rente – die bij een lening aan de bank moet worden betaald – terug te laten vloeien in het dorp. Omdat externe financiers de investering niet voor 100% willen dekken en de voorwaarde vaak is dat de rest uit eigen vermogen moet komen, zullen we dat bij onze leden vandaan moeten halen.

De coöperatie kiest er daarom voor om te werken met zogenaamde ‘Sinneficaten’. Deze Sinneficaten staan voor een stukje van het zonnepark. Om deze regeling voor alle leden toegankelijk te maken biedt de coöperatie deze voor 100 euro per stuk aan. Het rendement op deze Sinneficaten is 2,5%.

De looptijd van het project is in eerste instantie 15 jaar, omdat de inkomsten over die periode gegarandeerd zijn door de subsidie. De Sinneficaten zullen in de loop van die tijd teruggekocht worden, zodat iedere deelnemer zijn uiteindelijke inleg weer terug krijgt.

De voordelen op een rijtje:

  • U ontvangt meer rendement (2,5%) op uw geld dan bij een spaarrekening op de bank;
  • U draagt bij aan het verduurzamen van energie. Bijvoorbeeld als u zelf geen mogelijkheid heeft om zonnepanelen te plaatsen, maar u kunt ook participeren als u zelf al wel zonnepanelen heeft;
  • U draagt via de opbrengst van het project bij aan de leefbaarheid van Wergea en haar omgeving.

Als u Sinneficaten wilt aanschaffen, vult u onderstaand formulier in. Wij nemen dan na 16 oktober contact met u op om de uiteindelijke financieringsovereenkomst met u te ondertekenen.

Na deze ondertekening ontvangt u van ons een betalingsverzoek. Na betaling bent u dan de eigenaar van uw Sinneficaten. U krijgt via de coöperatie (digitaal) een overzicht met  welke Sinneficaten in uw bezit zijn.

Het project Sinnestroom is een project waarbij we de risico’s zoveel mogelijk inperken. De opbrengsten zijn via een SDE+ subsidie gegarandeerd, we sluiten verzekeringen af om altijd verzekerd te zijn van opwekking van stroom en we maken goede afspraken over eigendom, onderhoud, etc met de dak eigenaar. Duurzaam Wergea wordt in dit proces ondersteund door Ecoop, een bureau dat gespecialiseerd is in dergelijke projecten. Zie voor meer informatie het Informatiememorandum.