Werkgroep Duurzaam Wergea, doe je mee?


Energiecoöperatie Duurzaam Wergea is op zoek naar actieve, geïnteresseerde bewoners die samen een werkgroep Duurzaam willen vormen. Want in je eentje uitzoeken wat de beste verduurzamende maatregelen zijn voor jouw woning, is een hele klus. Samen energie besparen werkt. In een werkgroep worden de krachten gebundeld en zetten we er samen de schouders onder voor de hele buurt.

de kracht van Buurkracht
Deze werkgroep zetten we samen met Buurkracht op. Buurkracht is een organisatie die bewoners ondersteunt die zich willen inzetten voor hun buurt en deze groener, duurzamer, mooier en/of gezelliger willen maken.

doe je mee?
De komende weken gaat de Energiecoöperatie Duurzaam Wergea samen met Buurkracht op zoek naar gemotiveerde en geïnteresseerde buren om aan de slag te gaan. Deze bewoners vormen samen een werkgroep Duurzaam en gaan uitzoeken in welke verduurzamende maatregel(en) interesse is en welke oplossingen en leveranciers er zijn. Zo regelen we collectieve inkoop en helpen andere buurtgenoten! Buurkracht biedt hierbij handige communicatiemiddelen en een persoonlijke buurtbegeleider die het proces stroomlijnt.

Om alvast een beeld te krijgen waar de werkgroep zich op kan richten hebben we een enquête gemaakt die je kan invullen. Deze kun je hier invullen.

We hopen van je te horen en zetten er graag samen de schouders onder.

Energieke groet,

Marc Bekhof, Steven Hemstra, Daan Borjeson, George Kooistra, Gerrit Nijboer, Teake Kloosterman en Johan Meinderts

Sophie Kleiss
Buurtbegeleider bij Buurkracht 

PS: Van 19 t/m 25 juni vindt Wergea Bloeit plaats in Wergea. Een week vol met activiteiten over klimaat, gezondheid, cultuur en hergebruik, waar we als Energiecoöperatie ook aan deel nemen.

Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen we u uit voor de ALV van de Coöperatie Duurzaam Wergea. De vergadering vindt plaats op maandagavond 27 maart 2023 vanaf 20.00 uur in Us doarpshûs!

De stukken voor de vergadering kunt u hier downloaden.

Graag tot dan!

Een duurzaam biljartlaken in Us Doarpshûs

Voor een lekker potje biljarten ga je natuurlijk naar Us Doarpshûs!
De meeste biljartlakens moeten echter verwarmd worden om te kunnen spelen. De vereniging Us Doarpshûs deed een aanvraag voor een bijdrage van 350 euro om een nieuw laken aan te schaffen. Daarbij heeft de vereniging bewust gekozen voor een biljartlaken dat niet langer verwarmd hoeft te worden. Dat scheelt energie en is daarnaast uiteraard een stuk duurzamer.

Met de bijdrage vanuit het CDW-fonds dragen we graag bij aan het besparen op de energierekening van ons dorpshuis en hopen dat onze biljartende dorpsgenoten weer een tijd lang heerlijk kunnen biljarten.

Project Fricozon in voorbereiding

Hoe mooi zou het zijn als we het hele dak van de oude Fricofabriek kunnen gebruiken voor zonnepanelen? Die vraag stelden we onszelf begin dit jaar. De mogelijkheden op dit dak zijn groot en ook het oppervlakte zit mee. In totaal kunnen er wel 3000 panelen op het dak gelegd worden.

In het voorjaar zijn we, samen met een van de eigenaren van de fabriek, aan de slag gegaan met een haalbaarheidsstudie met subsidie van de provincie Fryslân. We hebben verschillende constructieberekeningen gedaan en er bleken een paar kleine aanpassingen nodig. De moeilijkheid bij dit project zit hem niet zozeer in het dak, maar in de verdeling van eigenaren. In totaal zijn er 10 ondernemers gevestigd in de oude fabriek en die hebben allen een stuk van het dak. Voordeel hier van is dan weer wel dat ze allemaal een kleinverbruikaansluiting hebben en de netbeheerder niet kan weigeren om ons aan te sluiten.

Inmiddels hebben vier eigenaren aangegeven met ons in zee te willen gaan. Hiervoor zijn de nodige intentieverklaringen getekend, hebben we akkoord van de netbeheerder en zijn we voornemens om begin 2023 een SCE-subsidie aan te vragen voor deze vier delen van het dak. Krijgen we een positief besluit dan betekent dit dat we aan de slag kunnen. Daarin zullen we net als bij de andere projecten werken met Sinneficaten om zo de nodige financiering op te halen. Uiteraard ontvangt u hierover tegen die tijd bericht.

In de tussentijd blijven we in gesprek met de overige zes eigenaren om te kijken of we met hen ook tot een overeenkomst kunnen komen. Lukt dat dan zou dit in het gunstigste geval betekenen dat we een opgesteld vermogen van ongeveer 1MWp kunnen realiseren! Daarmee is het project Fricozon meteen ons grootste project en maken we een flinke stap in het verder verduurzamen van Wergea e.o.

Duurzaam Wergea bestaat 5 jaar!

Op 20 december 2022 is het zover. Dan bestaat Duurzaam Wergea 5 jaar! Een mooie mijlpaal die we graag onder de aandacht brengen.

Sinds de oprichting hebben we niet stilgezeten. Inmiddels hebben we twee zonnedaken gerealiseerd en zijn we al weer druk bezig met een derde dak op het pand van de oude Fricofabriek. Dit alles was niet gelukt zonder de hulp van onze leden. Samen met hen is het gelukt om de projecten te realiseren die nu bijdragen aan het verder verduurzamen van Wergea e.o.

Bij deze hartelijk dank voor jullie bijdragen en steun! Ook de komende vijf jaar zullen we ons blijven inzetten om een duurzame bijdrage te leveren aan het dorp en haar omgeving en daarnaast zorgen voor financiële middelen die we aanwenden om de leefbaarheid en duurzaamheid van Wergea e.o. te vergroten.

Hoge energieprijzen dit jaar zorgen voor mooie opbrengst

Dit afgelopen jaar heeft iedereen het gemerkt, de energieprijzen stegen de pan uit. Uiteraard niet fijn, maar voor ons als coöperatie betekent dit een mooie opbrengst! Tel je daar het record aantal zonuren bij op dan kun je wel nagaan dat we er ‘warmpjes’ bijzitten dit jaar.

Tijdens de jaarvergadering volgend jaar lichten we graag toe wat dit betekent voor de financiële resultaten van onze projecten en hoe we de opbrengsten willen inzetten voor de verdere verduurzaming van Wergea e.o.

 

IJsklub De Wergeaster Reed ontvangt 2750 euro voor duurzame verlichting

De winter staat weer voor de deur en met een beetje mazzel halen we deze winter de ijzers weer uit het vet om een rondje te schaatsen op de ijsbaan van IJsklub De Wergeaster Reed. Ontstaan in 1951, zorgt de vereniging er al ruim 70 jaar voor dat we hier allemaal heerlijk kunnen schaatsen als het weer het toelaat.

Op dit moment is de verlichting van de ijsbaan aan vernieuwing toe. Hierbij kiest de vereniging bewust voor een duurzame oplossing met LED-verlichting. Om deze duurzame verlichting aan te kunnen schaffen ondersteunt Duurzaam Wergea De Wergeaster Reed met een eenmalige  bijdrage van 2750 euro.

Project Greate Mar levert in 2023 aan Energie VanOns

Vanaf januari 2023 levert Duurzaam Wergea de opgewekte stroom van het project Greate Mar aan Energie VanOns. Deze energieleverancier kwam na vergelijking met een aantal andere energiemaatschappijen het beste uit de bus. Daarnaast staat Energie VanOns symbool voor: we doen het samen en is dé groene energieleverancier van het noorden die draait op lokale energiecoöperaties. Een echte beweging die van onderop is ontstaan waar wij ons graag bij aansluiten.

In onderstaand filmpje legt Energie VanOns hoe ze te werk gaan.

Loopt je huidige energiecontract af en ben je op zoek naar een nieuwe leverancier? Op de website van Energie VanOns kun je vanaf begin volgend jaar kiezen om je stroom rechtstreeks af te nemen van het project Greate Mar. Daarmee krijg je niet alleen groene stroom uit je eigen omgeving, maar help je ons direct bij het verder verduurzamen van Wergea e.o.

Dat is toch mooi meegenomen!

Tweede zonnedak succesvol in gebruik genomen

Op woensdag 11 mei werd het tweede zonnedak met de naam ‘Sinnestroom Greate Mar’ van de Coöperatie Duurzaam Wergea officieel in gebruik genomen. De circa 260 zonnepanelen zijn geplaatst bij Firma Stelwagen aan de Greate Mar 4, waar ook de opening plaats vond.

Met het zonnedak wekt de coöperatie gemiddeld 100.000 kWh per jaar op (het jaarlijks energieverbruik van gemiddeld 35 huishoudens). Marc Bekhof, voorzitter van de coöperatie heette iedereen welkom en praatte de deelnemers bij over het project. Zo is het met dit project wederom gelukt om de financiering voor de volle honderd procent uit het dorp en de omgeving te halen. Wethouder Wassink van de gemeente Leeuwarden was daar van onder de indruk en benadrukte dat dergelijke initiatieven zeer belangrijk zijn voor een geslaagde energietransitie. Bouwe de Boer, die eveneens aanwezig, benadrukte vervolgens de samenwerking in het dorp als een grote kracht. Juist die samenwerking is nodig om projecten zoals deze van de grond te krijgen en te laten slagen.

De middag eindigde met een bedankje voor Rienk Stelwagen in de vorm van een mooie dronefoto van zijn boerderij en de mededeling dat de coöperatie bezig is met een haalbaarheidsonderzoek voor het dak van de oude Frico-fabriek. Een project met een zeer grote omvang, waarbij Wergea en haar omgeving blijven inzetten op het versnellen van de energietransitie.

Vierduizend euro voor initiatieven en projecten

Coöperatie Duurzaam Wergea (CDW) is opgericht met het doel om lokale en/of regionale duurzame energie te stimuleren en te produceren. Dat alles zonder winstoogmerk, maar met de bedoeling om de opbrengsten bij te laten dragen aan de leefbaarheid van Wergea en de directe omgeving.

Het doet het bestuur van CDW goed om te melden dat er, vanuit de opbrengsten uit 2021, voor de komende periode een bedrag van € 4.000,– beschikbaar is voor initiatieven en projecten die voldoen aan de criteria zoals vermeld in de aanvraagprocedure.

Vanaf 1 mei aanstaande kunnen verzoeken voor een financiële bijdrage voor initiatieven en projecten worden ingediend. Daarvoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier verzoek financiële bijdrage. Verzoeken kunnen worden ingediend via info.duurzaamwergea.nl.

Ingediende initiatieven en projecten worden beoordeeld door een commissie die het bestuur van CDW adviseert. Deze commissie bestaat uit: Luite Bekhof, Frank Präger, Wietse Martens en Jelle Dijkstra. De commissie is betrokken bij de samenstelling van de procedure en functioneert onafhankelijk van de coöperatie.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Teake Kloosterman