Duurzaam Wergea

ALLE SINNEFICATEN VERKOCHT!
Iets wat we niet hadden verwacht maar toch is gebeurd. We hebben alle 700 Sinneficaten verkocht voor het project Sinnestroom Trije Hikken. Met dit gegeven willen we iedereen die in het project participeert hartelijk danken en sluiten we de mogelijkheid om Sinneficaten aan te schaffen. Mocht u alsnog interesse hebben in de mogelijkheid om te participeren in een van onze volgende projecten? Wordt dan lid en blijf op de hoogte!

In 2017 werd de Coöperatie Duurzaam Wergea opgericht door Johan Meinderts, George Kooistra, Marc Bekhof, Teake Kloosterman en Gerrit Nijboer. Een aantal enthousiaste inwoners uit het dorp Wergea. Hun doel was eenvoudig. Het oprichten van een coöperatie gericht op het stimuleren en produceren van lokale en/of regionale duurzame initiatieven. De coöperatie heeft daarbij geen winstoogmerk, maar gebruikt de opbrengsten om bij te dragen aan de leefbaarheid in het dorp. Inmiddels is het bestuur van de coöperatie uitgebreid met Harm de Vries en Daan Borjeson en telt daarmee zeven leden.

Samen voor een duurzaam Wergea
Duurzaam Wergea is een coöperatie van en voor de inwoners van Wergea, Warstiens, Eagum en Domwier om de omgeving duurzamer te maken. Samen willen we bijdragen aan het verduurzamen van ons energieverbruik door het mogelijk maken en realiseren van lokale duurzame energieprojecten en het stimuleren van energiebesparing.

.