Wie zijn wij

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit zeven leden. Alle zeven vervullen hun functie op vrijwillige basis. We stellen de leden hier graag kort voor.

Marc Bekhof
Marc woont sinds 1985 in Wergea. Vanuit zijn professie is Marc actief in de industrie- en energiesector. Op dit moment werkt hij als Projectengineer bij de N.V. Nederlandse Gasunie. Hier is hij technisch verantwoordelijk voor grote nieuwbouwprojecten in de gas-industrie. Sinds vijf jaar is de focus verschoven van aardgastransport naar projecten die bijdragen aan de energietransitie. Hierbij moet gedacht worden aan grote Waterstof-productieplants, CCS-plants (Carbon Capture and Storage) en vergassingsreactoren voor het omzetten van biomassa naar synthetisch aardgas. In 2017 heeft Marc in dat kader o.a. een post-HBO studie Duurzame energietechniek aan de HAN afgerond om nieuwe ontwikkelingen te kunnen blijven volgen.

“De eerste stap om de CO2 uitstoot te verminderen begint bij gedrag en bewustwording.”

Daarnaast is hij van mening dat er geaccepteerd moet worden dat de wereld om ons heen zal veranderen om aan de toenemende energievraag te kunnen blijven voldoen. Marc is voorzitter bij Duurzaam Wergea.

Steven Hemstra
Steven is in augustus 2020 van Weidum naar Wergea verhuisd. In het dagelijkse leven is hij financieel controller bij de provincie Fryslân. Hier vult hij zijn dagen met de bijbehorende werkzaamheden voor bedrijfsadministraties, inkomstenbelastingen en Finance & Control.

“Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor ons dorp. Door dit ook nog eens op een duurzame manier te kunnen doen in mijn rol als penningmeester is de ideale combinatie.

Steven vervult de rol van penningmeester binnen Duurzaam Wergea.

Daan Borjeson
Daan woont sinds september 2017 in Wergea samen met zijn vrouw en twee kinderen. In zijn werkende leven is Daan communicatieadviseur bij Noordtij, een communicatiebureau uit Leeuwarden. Hier is Daan voornamelijk bezig met projecten die positief bijdragen aan het versnellen van ontwikkelingen die de CO2-uitstoot terugdringen, die de economie vergroenen en die de samenleving meenemen in de transitie naar een wereld die niet langer afhankelijk is van fossiele grondstoffen.

“De transitie naar een fossielvrije wereld is noodzakelijk, zodat we klimaatverandering tegen gaan en voor ons en de generaties na ons een goed leven kunnen blijven bieden. Daarbij ben ik er van overtuigd dat we bij ons zelf moeten beginnen.”

Voor Duurzaam Wergea is Daan verantwoordelijk voor de communicatie en PR.

George Kooistra
George is een geboren en getogen Wergeaster. Hij woont hier (met een kleine tussenpoze) al dik 40 jaar met veel plezier. Inmiddels getrouwd met Annemarije en vader van drie prachtige dochters. Omdat hij hier nog veel langer wil blijven wonen, met hetzelfde plezier, zet hij zich graag in om Wergea een leuk, levendig en leefbaar dorp te houden. George heeft onder andere 8 jaar (2010-2018) in het bestuur van Pleatslik Belang (tegenwoordig Perspektyf) Wergea gezeten. De laatste jaren houdt hij zich bezig met duurzaamheid en vanuit Pleatslik Belang heeft hij zich actief bezig gehouden met de oprichting van de coöperatie.

“Het blijkt steeds duidelijker dat we met zijn allen niet op deze manier met onze energie, grondstoffen en klimaat door kunnen blijven gaan. De overtuiging dat je daar zelf iets aan kunt doen en de wil om iets voor het dorp te kunnen betekenen, is de motivatie om tijd en energie in deze coöperatie te steken.”

In het dagelijks leven is George werkzaam bij een verkeerskundig adviesbureau als projectleider. Belangrijkste werkterrein is verkeersmodellen en prognoses. Binnen het bestuur van de coöperatie vervult George de rol van secretaris.

Gerrit Nijboer
Gerrit woont sinds 1986 in Wergea, komend uit Drenthe terwijl hij daarvoor enkele jaren in ontwikkelingslanden had gewoond en gewerkt. In Friesland was hij werkzaam bij de het Ministerie van Landbouw, eerst als hoofd voorlichting voor de melkveehouderij, later in beleidsmatig werk. Nu is hij met pensioen. Hij is een echte plattelander en vindt de leefbaarheid van de dorpen belangrijk. In het dorp is hij actief of actief geweest voor het voetballen en voor de ijsclub. Daarnaast is hij zeer geïnteresseerd in het milieu en maakt zich zorgen over de wijze waarop de mensen de aarde aantasten.

“Wij zijn met velen en zullen allen moeten bijdragen om de aarde leefbaar te houden. De uitstoot van CO2 zal sterk naar beneden moeten en dat zal alleen kansrijk zijn als we onze energie op een andere wijze, zonder CO2 uitstoot, op kunnen wekken. In deze coöperatie komen 2 zaken samen: leefbaarheid van het dorp en energie opwekken zonder CO2 in de lucht te blazen. Zolang onze regering alternatieve energieopwekking blijft steunen en hiermee wat geld overblijft, is het aan ons om hier gebruik van te maken als coöperatie.”

Gerrit heeft een ondersteunende rol binnen het bestuur.

Teake Kloosterman
Teake is ook een geboren Wergeaster, even weggeweest uit Wergea woont hij nu samen met Coby op een woonboerderij net buiten Wergea.
Teake is zelf volop bezig met duurzaamheid op het gebied van energie, in de overtuiging dat niets doen met andere energiebronnen niet meer van deze tijd is. Per slot van rekening is duurzame energie niet alleen betaalbaar, maar draagt het bij aan het terugdringen van CO2 en het tegengaan van klimaatverandering. Overigens hoort daar ook een pelletkachel bij als alternatief voor gas. Vandaar dat bij Teake en Coby deze ook al enige tijd brandt.
Naast bestuurslid van Duurzaam Wergea is Teake ook (nog) betrokken bij de leefbaarheid van Wergea. Hij is daarbij van mening dat het in het belang van het dorp is dat leefbaarheid voorop staat en hand in hand gaat met duurzaamheid.

“Een positieve bijdrage leveren aan de problematiek van klimaatontwikkelingen is even basaal als noodzakelijk: we moeten nog even mee met en in onze leefomgeving, zodanig dat niet alleen wij, maar ook latere generaties hiervan kunnen blijven genieten en onze inzet waarderen en voortzetten.”

Binnen het bestuur van de coöperatie vervult Teake een ondersteunende rol.

Johan Meinderts
Johan is geboren en getogen in Wergea. Als ondernemerszoon is hij opgegroeid tussen de landbouwwerktuigen en na een periode van 1,5 jaar ervaring bij een groot mechanisatiebedrijf in Canada is hij weer thuisgekomen en in de directie van Meinderts BV gestapt. Getrouwd met Bartha en vader van 3 zonen. Duurzaamheid is een belangrijk thema bij veel aspecten van leven en werken geworden. Je wilt tenslotte de aarde wel goed doorgeven aan de generaties na jou. Johan is bij de verbouw van hun oude boerderij ook terdege bezig geweest om de duurzaamheid hierbij goed te verwerken. Ook binnen het bedrijf worden de verschillende innovaties nauwlettend in de gaten gehouden en zo veel mogelijk duurzaam toegepast. Schaatsen en racefietsen zijn Johan’s hobby’s.

“Wanneer je op het platteland woont, ben je je misschien nog meer bewust van de natuur om je heen en wil je die zo veel mogelijk behouden voor nu en voor later.”

Binnen het bestuur van Duurzaam Wergea vervult Johan een ondersteunende rol.