Vierduizend euro voor initiatieven en projecten

Coöperatie Duurzaam Wergea (CDW) is opgericht met het doel om lokale en/of regionale duurzame energie te stimuleren en te produceren. Dat alles zonder winstoogmerk, maar met de bedoeling om de opbrengsten bij te laten dragen aan de leefbaarheid van Wergea en de directe omgeving.

Het doet het bestuur van CDW goed om te melden dat er, vanuit de opbrengsten uit 2021, voor de komende periode een bedrag van € 4.000,– beschikbaar is voor initiatieven en projecten die voldoen aan de criteria zoals vermeld in de aanvraagprocedure.

Vanaf 1 mei aanstaande kunnen verzoeken voor een financiële bijdrage voor initiatieven en projecten worden ingediend. Daarvoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier verzoek financiële bijdrage. Verzoeken kunnen worden ingediend via info.duurzaamwergea.nl.

Ingediende initiatieven en projecten worden beoordeeld door een commissie die het bestuur van CDW adviseert. Deze commissie bestaat uit: Luite Bekhof, Frank Präger, Wietse Martens en Jelle Dijkstra. De commissie is betrokken bij de samenstelling van de procedure en functioneert onafhankelijk van de coöperatie.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Teake Kloosterman