Duurzaam Wergea

Coöperatie Duurzaam Wergea heeft als doel het stimuleren en produceren van lokale en/of regionale duurzame initiatieven. De coöperatie heeft daarbij geen winstoogmerk, maar gebruikt de opbrengsten om bij te dragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid in het dorp.

Samen voor een duurzaam Wergea
Duurzaam Wergea is een coöperatie van en voor de inwoners van Wergea, Warstiens, Eagum en Domwier om de omgeving duurzamer te maken. Samen willen we bijdragen aan het verduurzamen van ons energieverbruik door het mogelijk maken en realiseren van lokale duurzame energieprojecten en het stimuleren van energiebesparing.

In 2020 hebben we ons eerste zonnedak opgeleverd, de tweede is sinds 2022 in gebruik. Met deze zonnedaken dragen we bij aan de transitie naar een duurzame energiemix en gebruiken we de opbrengsten voor investeringen in de duurzame leefbaarheid van ons dorp.

.