Duurzaam Wergea bestaat 5 jaar!

Op 20 december 2022 is het zover. Dan bestaat Duurzaam Wergea 5 jaar! Een mooie mijlpaal die we graag onder de aandacht brengen.

Sinds de oprichting hebben we niet stilgezeten. Inmiddels hebben we twee zonnedaken gerealiseerd en zijn we al weer druk bezig met een derde dak op het pand van de oude Fricofabriek. Dit alles was niet gelukt zonder de hulp van onze leden. Samen met hen is het gelukt om de projecten te realiseren die nu bijdragen aan het verder verduurzamen van Wergea e.o.

Bij deze hartelijk dank voor jullie bijdragen en steun! Ook de komende vijf jaar zullen we ons blijven inzetten om een duurzame bijdrage te leveren aan het dorp en haar omgeving en daarnaast zorgen voor financiële middelen die we aanwenden om de leefbaarheid en duurzaamheid van Wergea e.o. te vergroten.