Wergea Bloeit


Van 19 t/m 25 juni 2023 is Wergea het epicentrum van Friese verduurzaming. Met verschillende activiteiten voor en door het dorp wordt zichtbaar hoe Wergea als gemeenschap inzet op de thema’s cultuur, gezondheid, hergebruik en klimaat. Zo wordt samengewerkt met onder andere jeugdsoos SZDRNZLL, Kulturele Kommisje Wergea, Coöperatie Duurzaam Wergea, verschillende lokale werkgroepen en ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de werkgroepen Bijenlint, Biodiversiteit en de welbekende Kriich.

Hieronder het weekprogramma:

Voor verschillende onderdelen geldt dat je je moet aanmelden. Wil je aan een bepaalde activiteit meedoen? Check dan hier of je je moet aanmelden (of scan de QR-code in het weekprogramma hierboven).

Vanuit de coöperatie zijn we actief tijdens de bloeiweek op de vrijdag (tijdens de zomerbijeenkomst van de Freonen en Ûs Koöperaasje) en de zondag (tijdens Sneupen op Snein). Daarnaast hebben we een elektrische deelauto geregeld op de donderdag en vrijdag voor geïnteresseerden om te testen.