Goed nieuws, maar ook vertraging

Op 15 mei organiseerde de Coöperatie Duurzaam Wergea haar eerste bijeenkomst in Café ’s Lands Welvaren. Enerzijds om informatie te geven over de doelen van de coöperatie en anderzijds om het eerste project Sinnestroom Trije Hikken onder de aandacht te brengen.

Lid worden en Sinneficaten aanschaffen
De aanwezigen werd tijdens de bijeenkomst gevraagd om lid te worden van de coöperatie en aan te geven in hoeverre ze geïnteresseerd zijn in de aanschaf van Sinneficaten (certificaten) om het eerste project mogelijk te maken. Hiervoor moet de coöperatie een minimaal eigen vermogen van 15.000 euro binnen halen. De aanwezigen werd vervolgens beloofd dat zij rond 1 juli opnieuw zouden worden uitgenodigd voor een bijeenkomst. Ditmaal om de vervolgstappen te bespreken en de Sinneficaten daadwerkelijk aan te schaffen.

Goed nieuws, maar ook vertraging
Een eerste inventarisatie van de coöperatie – na de eerste bijeenkomst – maakte al snel duidelijk dat er voldoende interesse is voor de aanschaf van Sinneficaten. De periode erna is de coöperatie samen met de partij ECoop aan de slag gegaan met het rond krijgen van de businesscase. Helaas blijkt dat dit traject langer duurt dan verwacht. Het is hierdoor niet langer haalbaar om een tweede bijeenkomst te organiseren voor de zomervakantie.

Planning
Momenteel werken de coöperatie en ECoop hard aan het afronden van de technische, juridische en financiële aspecten van het project. Dat betekent dat de tweede bijeenkomst doorschuift tot na de vakantie. De coöperatie hoopt daarin op begrip van de geïnteresseerden en komt zo snel mogelijk met een nieuwe datum. Een uitnodiging hiervoor volgt te zijner tijd.

Daarnaast is het wel goed te noemen dat de vertraging in het traject geen consequenties heeft voor de oorspronkelijke planning rond de uiteindelijke oplevering van het zonnepark in het najaar van dit jaar.