Sinneficaten

Voor het project Sinnestroom Trije Hikken is een fors bedrag nodig voor de initiële investering. Hiermee worden de zonnepanelen en de installatie aangeschaft. In de loop van de jaren verdient de coöperatie deze investering terug door de opgewekte stroom tegen een gegarandeerd bedrag (de SDE+ subsidie) te verkopen.

De coöperatie heeft dus eerst geld nodig om het project te financieren. Daarvoor kan de coöperatie bij een bank aankloppen, maar dat heeft niet direct de voorkeur. Enerzijds willen banken de investering niet graag voor 100% financieren, of de rente wordt daardoor hoger en anderzijds ziet de coöperatie mogelijkheden om de rente – die ze bij een lening aan de bank moet betalen – terug te laten vloeien in het dorp.

De coöperatie kiest er daarom voor om te werken met zogenaamde ‘Sinneficaten’. Deze Sinneficaten staan voor een stukje van het zonnepark. Om deze regeling voor iedereen toegankelijk te maken biedt de coöperatie deze voor 100 euro per stuk aan. De coöperatie streeft ernaar om een mooi rendement uit te betalen op deze Sinneficaten. Dit zal minimaal 2% zijn, maar de coöperatie verwacht dat dit percentage hoger zal liggen (richting 3%).

Waarom weet de coöperatie dit percentage nog niet exact? Dat heeft er mee te maken dat momenteel nog niet inzichtelijk is hoeveel interesse er binnen het dorp (en haar omgeving) is voor de Sinneficaten en hoeveel geld er dan nog bij geleend moet worden en tegen welke rente. Al deze factoren bepalen uiteindelijk het rendement.

De looptijd van het project is in eerste instantie 15 jaar, omdat de inkomsten over die periode gegarandeerd zijn door de subsidie. De Sinneficaten zullen in de loop van die tijd teruggekocht worden, zodat iedere deelnemer zijn uiteindelijke inleg weer terug krijgt.

Via onderstaand formulier kunt u aangeven of u interesse heeft in het aanschaffen van Sinneficaten en hoeveel u er zou willen. Op basis van de interesse wil de coöperatie zo snel mogelijk duidelijkheid hebben of het gaat lukken om voldoende geld op te halen voor dit project.

Wanneer het project rond is, het rendement duidelijk en het Sinneficaten reglement is opgesteld, neemt de coöperatie contact met u op om de definitieve afhandeling van de eventuele aankoop van de Sinneficaten verder met u te regelen.

De voordelen op een rijtje:

  • U ontvangt meer rendement op uw geld dan bij een spaarrekening op de bank (min 2%);
  • U draagt bij aan het verduurzamen van energie. Bijvoorbeeld als u zelf geen mogelijkheid heeft om zonnepanelen te plaatsen, maar u kunt ook participeren als u zelf al wel zonnepanelen heeft;
  • U draagt via de opbrengst van het project bij aan de leefbaarheid van Wergea en haar omgeving.

Het project Sinnestroom is een project met minimale risico’s. De opbrengsten zijn via een SDE+ subsidie gegarandeerd, we sluiten verzekeringen af om altijd verzekerd te zijn van opwekking van stroom en we maken goede afspraken over eigendom, onderhoud, etc met de dak eigenaar. Om er daarnaast voor te zorgen dat de Sinneficaten zonder juridische risico’s kunnen worden uitgegeven, heeft de coöperatie een extern bureau in de arm genomen. Dit bureau is gespecialiseerd in het ondersteunen van coöperaties bij dergelijke projecten. Daarmee garandeert de coöperatie dat er voor u minimaal risico is, wanneer u participeert in dit project.

Voorletters
Roepnaam
Achternaam
Woonplaats
Al lid van de coöperatie?
Aantal Sinneficaten

De informatie zoals we deze nu is weergegeven is een eerste insteek. Vanaf nu wordt het project en de Sinneficaten verder onderzocht en uitgevoerd. Wanneer alles rond is neemt de coöperatie contact met u op.