Duurzaam Wergea en het project Sinnestroom Trije Hikken

Op woensdag 15 mei vond in Café ‘S Lands Welvaren de eerste bijeenkomst plaats van Duurzaam Wergea. De bijeenkomst gaf informatie over de doelen van de coöperatie en over het project Sinnestroom Trije Hikken in het bijzonder.

De bijeenkomst startte met een korte introductie van de coöperatie en haar belangrijkste doelen. Het stimuleren en produceren van duurzame initiatieven, het bijdragen aan leefbaarheid van het dorp en het hebben van geen winstoogmerk. Bij dit laatste benadrukte de coöperatie dat eventuele winsten uit projecten worden geïnvesteerd in het dorp en haar omgeving. De nadruk ligt op het ondersteunen van voorzieningen die zonder een bijdrage moeilijk te realiseren of in stand te houden zijn.

Sinnestroom Trije Hikken
Om bovenstaande doelen te realiseren heeft de coöperatie afgelopen periode gewerkt aan het ontwikkelen van een eerste project met de naam ‘Sinnestroom Trije Hikken’. Met dit project wil de coöperatie een eerste stroom geld genereren om te kunnen investeren in de leefomgeving van Wergea en omgeving. Om dat te realiseren, heeft de coöperatie eigen vermogen nodig.

Tijdens de bijeenkomst werd uitgelegd hoe de coöperatie dit eigen vermogen wil aantrekken. Zo werd duidelijk dat de coöperatie graag wil dat inwoners van Wergea en omgeving geld kunnen investeren in het project tegen een gunstig rendement (min 2%). Daarbij stelt de coöperatie een win-win situatie voor. Enerzijds krijgt de coöperatie eigen vermogen binnen om het project succesvol uit te rollen, anderzijds kunnen degenen die in het project investeren een leuk rendement ontvangen en daarnaast direct bijdragen aan het verduurzamen van energie, met alle voordelen van dien (milieu, gezondheid, klimaat).

Hoe verder?
De komende tijd werkt de coöperatie samen met een externe partij (Ecoop) om de businesscase verder rond te maken (financieel, juridisch en technisch). Wanneer hieruit blijkt dat de businesscase genoeg oplevert dan is dit eerste project een uitstekende opstap voor de coöperatie om meerdere projecten voor Wergea te realiseren.

Meer informatie over het project is hier te lezen.
Meer informatie over de Sinneficaten is hier te lezen.