Update project Sinnestroom Trije Hikken

Binnen het project Sinnestroom Trije Hikken wil de Coöperatie Duurzaam Wergea zonnepanelen aanschaffen die geplaatst worden op een van de daken van Mts Schuurmans aan de Trije Hikken. Door de energie die deze panelen opwekken te verkopen aan een energieleverancier, genereert de coöperatie geld dat geïnvesteerd wordt in de leefbaarheid van het dorp en haar omgeving.

Eerste bijeenkomst
Tijdens een eerste bijeenkomst in mei, werden belangstellenden bijgepraat over de doelen van de coöperatie en over de voortgang rond het project. Aan het einde van de bijeenkomst konden de aanwezigen aangeven of ze lid wilden worden van de coöperatie en of ze bereid zijn te investeren in Sinneficaten (certificaten van deelname) om het eerste project mogelijk te maken. Dit leverde de eerste leden op en maakte duidelijk dat er veel interesse voor de Sinneficaten is.

Bij Schuurmans op het dak
Zoals genoemd komen de panelen van de coöperatie op een dak van Mts Schuurmans aan de Trije Hikken. Mts Schuurmans is zelf ook druk bezig om te verduurzamen. Zo schaft de maatschap rond de 1600 panelen aan om een groot deel van hun eigen elektriciteitsverbruik op te wekken. Hendrik Schuurmans van de maatschap: ‘Bij het berekenen van de oppervlakte van het dak, bleek dat we na aanschaf van onze eigen panelen ruimte over hadden. Ik hoorde toen dat de coöperatie nog op zoek was naar een geschikte locatie voor hun panelen en heb ze een stuk van een van mijn daken aangeboden. Als onze maatschap daarmee iets moois kan doen om de coöperatie en het dorp te helpen, doen we dat graag.’

Planning, tweede bijeenkomst en financiering
In de periode na de eerste bijeenkomst is de coöperatie samen met externe partij ECoop aan de slag gegaan met het verder rondkrijgen van het project. Helaas bleek dit langer te duren dan verwacht. Een tweede bijeenkomst (en tevens eerste ledenvergadering) voor de zomervakantie, zoals in eerste instantie aangegeven, was hierdoor niet langer haalbaar. Zoals het nu lijkt heeft deze opgelopen vertraging echter geen consequenties voor de oorspronkelijke planning rond de uiteindelijke oplevering van het project in het najaar.

Inmiddels is de zomervakantie voorbij en werken de coöperatie en ECoop hard aan het afronden van de laatste technische, juridische en financiële aspecten van het project. Zodra dit rond is wordt de tweede bijeenkomst gehouden en kan men Sinneficaten aanschaffen tegen een gunstig rendement. Hiervoor worden in ieder geval de leden en de geïnteresseerden voor de Sinneficaten uitgenodigd.

Iedereen is welkom
Bent u na het lezen van dit bericht enthousiast geworden? Wilt u graag lid worden en bijdragen aan het verduurzamen van Wergea en omgeving? Of heeft u interesse om te investeren in Sinneficaten? Ook dan bent u van harte welkom op de bijeenkomst. Om Sinneficaten aan te schaffen is het wel nodig om ook lid te worden van de coöperatie voor het symbolische bedrag van vier euro per jaar.

Lukt het u niet om er bij te zijn, maar wilt u wel lid worden of Sinneficaten aanschaffen? Ga dan naar de website www.duurzaamwergea.nl. Zodra bekend is wanneer de bijeenkomst plaatsvindt, zal de coöperatie hier bericht over doen.