Succesvolle informatieavond Sinnestroom Greate Mar

Op woensdag 6 oktober vond in Grand Café JAN! de informatieavond plaats over het project Sinnestroom Greate Mar. Het project is in de afgelopen periode door Duurzaam Wergea uitgewerkt en draagt bij aan het verder terugdringen van de CO2 uitstoot en het leefbaar houden van Wergea e.o. Om het project mogelijk te maken is geld nodig. Tijdens de informatieavond werd uitgelegd hoe de coöperatie dit geld wil aantrekken.

83.000 euro nodig

De investering voor het project Sinnestroom Greate Mar is begroot op  83.000 euro. Hiervan heeft de coöperatie 2,500 euro ontvangen van de Provinsje Fryslân. Om de overige 81.000 euro te financieren kan de coöperatie een lening afsluiten bij FSFE (Fûns Skjinne Fryske Enerzje). Er is er dan wel een eigen vermogen van minimaal 34.000 euro nodig. Dit vermogen wil de coöperatie aantrekken door het uitgeven van Sinneficaten aan haar leden. Met deze financiële constructie is het project Sinnestroom Greate Mar vergelijkbaar met het eerste project Sinnestroom Trije Hikken. Enige verschil is dat er voor dit project, volgens de subsidieregeling, minimaal 20 deelnemers mee moeten doen.

Aantrekken eigen vermogen

Om het eigen vermogen aan te trekken werd aan het einde van de bijeenkomst aan de leden en belangstellenden gevraagd om kenbaar te maken via de ‘Financieringsovereenkomst uitgifte van Sinneficaten’ of en hoeveel geld ze willen investeren in het project. Na een kleine inventarisatie werd al snel duidelijk dat er voldoende Sinneficaten verkocht waren om het project door te laten gaan. Dit betekent echter niet dat er geen extra vermogen bij kan. Hoe meer eigen vermogen er voor het project beschikbaar is, hoe minder de coöperatie hoeft te lenen en hoe meer geld er terug het dorp in gaat.

Investeren in het dorp en de omgeving

Het eerste project Sinnestroom Trije Hikken loopt nu een jaar en begint al wat geld op te leveren. Dit geld wil de coöperatie uitgeven aan duurzame projecten in het dorp en de omgeving. Om dit op een goede manier te doen wil de coöperatie werken met een commissie die zich bezig houdt met hoe dit geld wordt besteed. Deze commissie kan aanvragen beoordelen die binnen komen en zal hierover adviseren. Tijdens de avond kwamen al aanmeldingen voor deze commissie binnen. Daarmee is een eerste stap gezet om de opbrengsten van de coöperatie op een goede manier in het dorp en de omgeving te besteden.

Doe mee!

Na de succesvolle informatieavond zijn we er nog niet. We hebben voor het project Greate Mar nog een aantal deelnemers nodig om aan de eisen van de subsidieregeling te voldoen. Via deze weg willen we mensen oproepen om mee te doen. Investeer in één of meer Sinneficaten à 100 euro per stuk, haal er een leuk rendement uit, draag bij aan het terugdringen van CO2 en help de coöperatie om Wergea en omgeving financieel te ondersteunen.

Bestel hier je Sinneficaten, stuur een mail naar info@duurzaamwergea.nl of neem contact op met een bestuurslid.