Subsidie 400 panelen goedgekeurd

Het is ons gelukt. In november 2018 kon u al lezen dat we als coöperatie subsidie hadden aangevraagd voor het plaatsen van 400 zonnepanelen bij Mts. Schuurmans aan de Trije Hikken. Onlangs hebben we bericht ontvangen dat de aanvraag voor dit project met de naam ‘Sinnestroom Trije Hikken’ is goedgekeurd. Dit betekent dat we voor de stroom die we straks opwekken een gegarandeerd en kostendekkend tarief betaald krijgen. Een prachtige eerste stap in het duurzamer maken van Wergea, Warstiens, Domwier en Eagum!

Hulp nodig

Maar we zijn er nog niet. Voor ons als coöperatie begint nu een belangrijk traject, namelijk het aantrekken van financiële middelen om het project daadwerkelijk te financieren. Denk aan de aanschaf van de zonnepanelen, de plaatsing en de aansluiting op het elektriciteitsnet. En daar hebben we uw hulp voor nodig. Vandaar dat we een aantrekkelijke regeling hebben uitgewerkt in de vorm van zogenaamde ‘Sinneficaten’. Deze certificaten maken het voor ons mogelijk om de gevraagde investeringen te doen en leveren u daarnaast meer op dan uw spaargeld bij de bank.

Lid worden
Met de goedkeuring van de subsidie zijn we als coöperatie echt van start. Vanuit die gedachte zijn we niet alleen opzoek naar mensen die ons eerste project financieel willen steunen, maar ook naar mensen die lid willen worden van de coöperatie. Als lid steunt u de doelen van Duurzaam Wergea en profiteert u van de verdere ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Bovendien kunt u als lid meedenken en beslissen over hoe de winst wordt ingezet om onze eigen leefomgeving te verbeteren.

Kortom wilt u bijdragen aan het verduurzamen van ons energieverbruik en het verbeteren van het leef- en woonplezier in de regio? Kom dan op woensdag 8 mei naar onze eerste bijeenkomst, waar we u graag meer vertellen over de coöperatie, het project en hoe u mee kunt doen.

Meer informatie over de bijeenkomst en het programma treft u hier.