Duurzaam Wergea vraagt subsidie voor 400 zonnepanelen aan

De Coöperatie Duurzaam Wergea, officieel in het leven geroepen in 2017, heeft onlangs subsidie aangevraagd voor het plaatsen van 400 zonnepanelen. Een hoeveelheid die jaarlijks het elektriciteitsverbruik van ongeveer 40 huishoudens oplevert. De opbrengst van de opgewekte energie wil de coöperatie gebruiken voor de leefbaarheid in het dorp, bijvoorbeeld als bijdrage aan activiteiten van algemeen belang.


Bij Schuurmans op het dak
De panelen komen op een dak van Mts Schuurmans aan de Trije Hikken, waar ze zelf druk bezig zijn om te verduurzamen. Zo heeft de maatschap straks 1600 eigen zonnepanelen om een groot deel van hun eigen elektriciteitsverbruik op te wekken. Hendrik Schuurmans van de maatschap: ‘We beseffen dat ons bedrijf moet vergroenen. Nu hebben we met onze stallen én de gunstige ligging van het bedrijf dakoppervlakte voldoende om, naast onze eigen 1600 panelen, nog extra zonnepanelen te plaatsen. De coöperatie was op zoek naar een locatie voor hun panelen en hoorde dat wij nog een dak over hadden. Uiteraard wilden we samen met hen kijken of hier ook panelen op konden worden gelegd. Als onze maatschap daarmee iets moois kan doen om het dorp te helpen, doen we dat graag.’


SDE+ subsidie
De overheid stimuleert de aanschaf van duurzame energie initiatieven met de zogenaamde SDE+ subsidie. Met deze regeling is het mogelijk om initiatieven zoals die van Duurzaam Wergea te bekostigen. De aanvraag die nu gedaan is wil nog niet zeggen dat Duurzaam Wergea de subsidie ook krijgt. Hierover ontvangt de coöperatie in het voorjaar bericht. Bestuurslid George Kooistra: ‘Met de ingediende aanvraag voor subsidie zijn we er nog niet. Deze moet eerst worden goedgekeurd door RVO, het Nederlandse orgaan voor de beoordeling van deze subsidie. Daarnaast moeten we ook gaan nadenken hoe we eigen geld kunnen aantrekken. Zo krijgen we een gunstiger verdienmodel en houden we meer geld over voor het dorp. Hoe we dat precies gaan doen weten we nu nog niet, maar daarover gaan we graag met het dorp in gesprek.’

 

Eerste stap
De 400 zonnepanelen zijn een eerste stap voor Duurzaam Wergea om meer te doen met duurzaamheid en de leefbaarheid in het dorp. In het verleden is de coöperatie druk geweest met een dorpsmolen, maar helaas was de tijd hiervoor te vroeg. Nu het zonneproject loopt, en als het goed is straks gerealiseerd wordt, biedt het de mogelijkheid om de coöperatie verder te brengen en daarmee meer initiatieven op het gebied van duurzaamheid voor Wergea te realiseren.