Bijeenkomst Duurzaam Wergea


Evenementgegevens


Op woensdag 15 mei organiseren we om 20:00 uur in Café ‘s Lands Welvaren in Wergea onze eerste bijeenkomst als Coöperatie Duurzaam Wergea. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u graag meer over de coöperatie en de doelen die we nastreven. Daarnaast is de subsidie voor ons eerste project: Sinnestroom Trije Hikken goedgekeurd. Een prachtige eerste stap in het duurzamer maken van Wergea, Warstiens, Domwier en Eagum!

De volgende stap voor de coöperatie is nu om projectfinanciering te krijgen en om leden te werven. Vandaar dat we u van harte uitnodigen aanwezig te zijn, zodat we u meer kunnen vertellen over de coöperatie, de voordelen van lidmaatschap en het project Sinnestroom Trije Hikken, waar u tegen gunstige voorwaarden financieel in kunt participeren.

Kortom een avond die u niet wilt missen!

Programma
20:00 uur Inloop met koffie en thee

20:30 uur Welkom door bestuur CDW

20:35 uur De Coöperatie

20:50 uur Project Sinnestroom Trije Hikken

21:05 uur Lidmaatschap en Sinneficaten

21:30 uur Afsluiting