Groenleven gestart met werkzaamheden plaatsen zonnepanelen

De panelen staan klaar om straks op de daken gelegd te worden.

De werkzaamheden van Groenleven aan de Trije Hikken 1 zijn gestart. Daarmee komt de voltooiing van het project Sinnestroom Trije Hikken dichterbij en kan de coöperatie straks overgaan tot het leveren van 100% schone energie.

Voorzitter Marc Bekhof: ‘Vorige week hebben we samen met de leden nog zes populieren gerooid. Deze zorgden voor schaduw, wat slecht is voor het uiteindelijke rendement van de panelen. Nu de bomen weg zijn en Groenleven is gestart met het plaatsen van de panelen voor de Maatschap Schuurmans en de coöperatie, komt de eindstreep van het project in zicht.’
De coöperatie krijgt van het totaal aantal panelen dat geplaatst wordt 330 panelen in eigen bezit. De opbrengsten van deze panelen staan gelijk aan het jaarlijks energieverbruik van circa 30 huishoudens.

Naast dat de panelen genoeg stroom opwekken voor circa 30 huishoudens gaan de opbrengsten van de panelen terug het dorp in. Bekhof: ‘De stroom die de panelen leveren verkopen we aan energieleverancier Vandebron. Het geld dat we hiermee verdienen laten we ten goede komen aan Wergea, Warstiens en Eagum. Met onze leden beslissen we waar we het geld uiteindelijk aan zullen besteden. Voorwaarde is wel dat het wordt geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan duurzaamheid.’

Volgens de planning is Groenleven over ongeveer vier weken klaar, heeft Liander de aansluiting net voor de kerstvakantie gereed en kan de coöperatie stroom gaan leveren. Voor de officiële opening van het project wacht de coöperatie tot begin volgend jaar. Een uitnodiging hiervoor volgt ter zijner tijd.