Bijeenkomst Sinnestroom Trije Hikken en Algemene ledenvergadering

Op woensdag 2 oktober organiseerde Coöperatie Duurzaam Wergea een bijeenkomst over het project Sinnestroom Trije Hikken en de eerste algemene ledenvergadering (ALV) in café ’S Lands Welvaren in Wergea. Doel van de bijeenkomst was om belangstellenden en leden bij te praten over de voortgang rond het project en daarnaast om de leden te vragen in te stemmen met de ingeslagen weg. Voorzitter Marc Bekhof opende de bijeenkomst en eerste ledenvergadering. Hij gaf aan dat er tevens wat formele punten behandeld moesten worden om door te kunnen met het project Sinnestroom Trije Hikken.

Korte update coöperatie
Er werd gestart met een korte update over de coöperatie. Zo werd vermeld dat de coöperatie momenteel 41 leden heeft (dit aantal is inmiddels bijgesteld naar 44 leden) en gaf penningmeester Gerrit Nijboer een korte toelichting op de financiën. Aangezien de coöperatie nu leden heeft werd in dat kader meteen gevraagd wie er in de kascommissie willen. Jelle Dijkstra en Luite Bekhof gaven aan dit te willen doen en daarmee heeft de coöperatie officieel een kascommissie. Voordat er vervolgens aandacht was voor het project, werd door de voorzitter medegedeeld dat de contributie voor het lidmaatschap per januari 2020, jaarlijks wordt geïnd.

Project Sinnestroom Trije Hikken
Na deze korte update over de coöperatie was het woord aan secretaris George Kooistra. Hij praatte de belangstellenden en de leden bij over het project Sinnestroom Trije Hikken. Hij nam alle aspecten van het project door en eindigde met de formele vraag of de leden ook in wilden stemmen met het verder doorzetten van het project en de daarbij behorende juridische stukken (participatiereglement, opstalovereenkomst, koopovereenkomst en de financieringsovereenkomst). De leden stemden in en daarmee is het project formeel goedgekeurd.

Aantrekken eigen vermogen
Uiteraard had de bijeenkomst ook een zeer belangrijk ander doel, namelijk het aantrekken van eigen vermogen om de zonnepaneleninstallatie voor het project aan te schaffen. Aan het einde van de bijeenkomst werden de belangstellenden en leden gevraagd om kenbaar te maken via de ‘Financieringsovereenkomst uitgifte Sinneficaten’ of en hoeveel geld ze willen investeren in het project. Voor de businesscase van het project moet in ieder geval een eigen vermogen van € 30.000,- beschikbaar zijn. Na een kleine inventarisatie van de penningmeester werd al snel duidelijk dat er voldoende Sinneficaten verkocht waren om het project officieel door te laten gaan. Uiteraard geldt daarbij niet dat er geen Sinneficaten meer verkocht kunnen worden. Het betekent wel dat het financiële plaatje er alleen maar beter uit kan komen te zien en er aan het eind van de rit meer geld overblijft om te investeren in dorp. Kortom een geslaagde bijeenkomst en eerste ALV.

Nog eens rustig nalezen wat er allemaal is besproken tijdens de bijeenkomst en ALV? Download dan hier de presentatie.