Al ruim 600 Sinneficaten verkocht

Sinds de eerste algemene ledenvergadering van 2 oktober startte de coöperatie met de verkoop van Sinneficaten om het project Sinnestroom Trije Hikken te bekostigen. Het doel was om met de verkoop van deze Sinneficaten een eigen vermogen van minimaal 30.000 euro aan te trekken om zo een lening te kunnen krijgen voor de overige kosten, (een kleine 50.000 euro).

Inmiddels zijn er ruim 600 Sinneficaten verkocht en gaat de verkoop daarmee boven verwachting goed. De betrokkenheid en het enthousiasme in Wergea, Warstiens, Eagum en omgeving is groot en veel mensen dragen het project een warm hart toe. Als bestuur zijn we daar zeer blij mee en lijkt het erop dat we genoeg financiële steun kunnen krijgen om het gehele investeringsbedrag met Sinneficaten te dekken. We hebben daarom besloten om de sluitingsdatum van 16 oktober los te laten. Daarmee  bieden we de mensen die nog geen Sinneficaten hebben aangeschaft alsnog de mogelijkheid om mee te doen, te profiteren van een mooi rendement en om iets goeds te doen voor Wergea, Warstiens, Eagum en omgeving.

Profiteer nu!
Heeft u nog geen Sinneficaten aangeschaft? Wilt u een leuk rendement op uw geld en vindt u het leuk om ons te steunen, zodat we in de toekomst nog meer projecten kunnen gaan doen voor Wergea, Warstiens, Eagum en omgeving? Wacht dan niet langer en vraag hier uw Sinneficaten aan. Er zijn namelijk nog maar een beperkt aantal Sinneficaten beschikbaar!

 

Bijeenkomst Sinnestroom Trije Hikken en Algemene ledenvergadering

Op woensdag 2 oktober organiseerde Coöperatie Duurzaam Wergea een bijeenkomst over het project Sinnestroom Trije Hikken en de eerste algemene ledenvergadering (ALV) in café ’S Lands Welvaren in Wergea. Doel van de bijeenkomst was om belangstellenden en leden bij te praten over de voortgang rond het project en daarnaast om de leden te vragen in te stemmen met de ingeslagen weg. Voorzitter Marc Bekhof opende de bijeenkomst en eerste ledenvergadering. Hij gaf aan dat er tevens wat formele punten behandeld moesten worden om door te kunnen met het project Sinnestroom Trije Hikken.

Korte update coöperatie
Er werd gestart met een korte update over de coöperatie. Zo werd vermeld dat de coöperatie momenteel 41 leden heeft (dit aantal is inmiddels bijgesteld naar 44 leden) en gaf penningmeester Gerrit Nijboer een korte toelichting op de financiën. Aangezien de coöperatie nu leden heeft werd in dat kader meteen gevraagd wie er in de kascommissie willen. Jelle Dijkstra en Luite Bekhof gaven aan dit te willen doen en daarmee heeft de coöperatie officieel een kascommissie. Voordat er vervolgens aandacht was voor het project, werd door de voorzitter medegedeeld dat de contributie voor het lidmaatschap per januari 2020, jaarlijks wordt geïnd.

Project Sinnestroom Trije Hikken
Na deze korte update over de coöperatie was het woord aan secretaris George Kooistra. Hij praatte de belangstellenden en de leden bij over het project Sinnestroom Trije Hikken. Hij nam alle aspecten van het project door en eindigde met de formele vraag of de leden ook in wilden stemmen met het verder doorzetten van het project en de daarbij behorende juridische stukken (participatiereglement, opstalovereenkomst, koopovereenkomst en de financieringsovereenkomst). De leden stemden in en daarmee is het project formeel goedgekeurd.

Aantrekken eigen vermogen
Uiteraard had de bijeenkomst ook een zeer belangrijk ander doel, namelijk het aantrekken van eigen vermogen om de zonnepaneleninstallatie voor het project aan te schaffen. Aan het einde van de bijeenkomst werden de belangstellenden en leden gevraagd om kenbaar te maken via de ‘Financieringsovereenkomst uitgifte Sinneficaten’ of en hoeveel geld ze willen investeren in het project. Voor de businesscase van het project moet in ieder geval een eigen vermogen van € 30.000,- beschikbaar zijn. Na een kleine inventarisatie van de penningmeester werd al snel duidelijk dat er voldoende Sinneficaten verkocht waren om het project officieel door te laten gaan. Uiteraard geldt daarbij niet dat er geen Sinneficaten meer verkocht kunnen worden. Het betekent wel dat het financiële plaatje er alleen maar beter uit kan komen te zien en er aan het eind van de rit meer geld overblijft om te investeren in dorp. Kortom een geslaagde bijeenkomst en eerste ALV.

Nog eens rustig nalezen wat er allemaal is besproken tijdens de bijeenkomst en ALV? Download dan hier de presentatie.

Unieke kans. Doe nu mee: maak rendement op je spaargeld, ondersteun ons zonnepanelenproject en help Wergea!

We zijn als coöperatie Duurzaam Wergea al ruim een jaar bezig met ons eerste energieproject. Met dit project willen we geld verdienen om duurzame projecten te realiseren die Wergea mooi en leefbaar houden. Om het project van de grond te krijgen heeft de maatschap Schuurmans (Trije Hikken) ons een dak ter beschikking gesteld waar wij zonnepanelen op mogen leggen. We zijn aan de slag gegaan met het aanvragen van een (SDE+) subsidie en hebben die gekregen. Daarmee zijn de opbrengsten van de opgewekte energie gegarandeerd. Volgende stap is dat er daadwerkelijk een zonnepaneleninstallatie op het dak bij Schuurmans komt te liggen en daar moeten we een investering voor doen.

Voor deze investering (een kleine €80.000,-) zijn we op zoek naar geld. We hebben hiervoor zogenaamde Sinneficaten in het leven geroepen. Deze Sinneficaten hebben een vaste waarde van €100,- met een rendement van 2,5% en zijn speciaal beschikbaar voor leden van de coöperatie. Groot voordeel van de Sinneficaten is dat we geen (minder) geld hoeven te lenen bij een externe financier en een mooi rendement (2,5%) terug laten vloeien naar de deelnemers.

De Sinneficaten worden gedurende de 15 jaar dat het project loopt, uiteindelijk allemaal teruggekocht. De eerste 5 jaren worden er nog geen Sinneficaten ingekocht. Daarna kan dit op eigen verzoek of op verzoek van de coöperatie.

Uiteraard willen we iedereen in Wergea en omstreken de mogelijkheid bieden om van dit mooie rendement te profiteren. De aanleg van de zonnepaneleninstallatie gaat begin november van start, wat betekent dat je van deze unieke kans gebruik kunt maken tot 16 oktober.

Wacht dus niet langer: meld je aan als lid en geef voor 16 oktober aan hoeveel Sinneficaten je wilt kopen.