Ook project Sinnestroom Greate Mar met 100% dorpsgeld gefinancierd

Duurzaamheid en energietransitie leeft onder de inwoners van Wergea en omgeving. Nadat het eerste project Sinnestroom Trije Hikken al voor de volle honderd procent met dorpsgeld werd gefinancierd, is dat met het project Sinnestroom Greate Mar wederom gelukt. Met deze mededeling willen we degenen die aan het project bijdragen bedanken en zullen u te zijner tijd uitnodigen om bij de opening van het project aanwezig te zijn.