Algemene Ledenvergadering 2022

Graag nodigen we onze leden uit voor de ALV van de Coöperatie Duurzaam Wergea. De vergadering vindt plaats op maandagavond 21 maart 2022 vanaf 20.00 uur in Grandcafé JAN!

Onderaan deze mail vindt u de linkjes naar de agenda, het jaarverslag 2021 en de notulen van de ALV van 2021. De financiën over 2021 en de begroting voor 2022 worden tijdens vergadering gepresenteerd en toegelicht door onze penningmeester.

Stukken

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Daan Borjeson