Peiling interesse Postcoderoos-regeling

Wij willen als Coöperatie Duurzaam Wergea een nieuw zonneproject realiseren op basis van de zogenaamde Postcoderoos-regeling. Het idee daarachter is om als deelnemer je eigen zonne-energie op te wekken, zonder dat de panelen op je eigen dak hoeven te liggen. We hebben van Rienk Stelwagen de mogelijkheid aangeboden gekregen om het dak van zijn koeienstal hiervoor te gebruiken.

Wat is een Postcoderoos regeling?
De Postcoderoos Regeling biedt 15 jaar lang gegarandeerd vrijstelling van energiebelasting over de zonne-energie die de deelnemers in het project gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden.

Hoe werkt het?
Voor (toekomstige) leden van de coöperatie is het mogelijk om als deelnemer te investeren in zonnepanelen bij Rienk Stelwagen op het dak. Voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen of weinig zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen plaatsen, is dit een zeer interessante regeling. Voorwaarde is wel dat je als deelnemer moet wonen binnen het werkgebied van de coöperatie (Wergea, Warstiens, Domwier en Eagum).
De investering die je als deelnemer doet, geeft jaarlijks recht op de opbrengst van een deel van het zonnedak. Deze opbrengst wordt naar rato berekend en daarvoor ontvangt u jaarlijks een teruggave van de energiebelasting over de energie die u thuis gebruikt.

Wat is het voordeel?
De energiebelastingvrijstelling vormt het verdienmodel voor de deelnemers. Na afloop van een opwekjaar stelt de coöperatie per deelnemer in een verklaring vast hoeveel daadwerkelijk geproduceerde stroom er aan de investering van die deelnemer is toe te schrijven. Met deze verklaring gaat de deelnemer vervolgens naar zijn eigen energieleverancier, zodat deze het jaarlijkse belastingvoordeel verrekent. Uiteindelijk verdient de deelnemer in 15 jaar zijn investering terug, haalt daarbovenop een mooi rendement, steunt de coöperatie (en haar doelen) en verlaagt zijn eigen CO2-footprint.

Laatste mogelijkheid om mee te doen in deze regeling
Minister Wiebes heeft besloten dat de Postcoderoos-regeling per 1 januari 2021 overgaat in een subsidieregeling. Deze nieuwe regeling heeft minder rendement. Ons doel is om dit zonneproject nog in de huidige regeling te realiseren.
Vandaar dat het voor de coöperatie van belang is om snel te peilen hoeveel mensen aan dit Postcoderoos-project mee willen doen. Wanneer er genoeg animo is, kunnen we het project nog dit jaar realiseren.

Interesse om deel te nemen?
Kunt (of wilt) u zelf geen zonnepanelen op uw eigen dak, maar wilt u wel de genoemde voordelen van eigen panelen? Vul dan onderstaande gegevens in.

Met het invullen van uw naam en mailadres geef u aan dat u interesse heeft om te participeren in ons Postcoderoos-project. Op basis van de belangstelling laten we zo snel mogelijk weten of we met het project doorgaan en volgt er aanvullende informatie en de mogelijkheid tot definitieve inschrijving.

Meer informatie over de Postcoderoos-regeling is hier te vinden: www.postcoderoosregeling.nl