Peiling interesse Postcoderoos-regeling

Wij willen als Coöperatie Duurzaam Wergea een nieuw zonneproject realiseren op basis van de zogenaamde Postcoderoos-regeling. Het idee daarachter is om als deelnemer je eigen zonne-energie op te wekken, zonder dat de panelen op je eigen dak hoeven te liggen. We hebben van Rienk Stelwagen de mogelijkheid aangeboden gekregen om het dak van zijn koeienstal hiervoor te gebruiken.

Peiling
In oktober van dit jaar hebben we een peiling gehouden in Wergea en omgeving, met een mail aan onze leden en een flyer voor alle inwoners, om te peilen of er voldoende animo was om het project door te zetten. Op 2 november j.l. hebben we tijdens ons bestuursoverleg moeten constateren dat het op dit moment niet rendabel is om met het project door te gaan. Dit betekent dat we niet langer gebruik kunnen maken van het Postcoderoos-project onder de oude regeling (deze loopt tot 31 december 2020).

Vanuit de overheid wordt nu gewerkt aan een nieuwe regeling. De komende tijd gaan wij aan de slag met het onderzoeken van de mogelijkheden die de nieuwe regeling met zich meebrengt. We weten nog niet precies hoe deze regeling eruit gaat zien. Zodra hier meer over duidelijk is zullen we u daar via de website en onze andere kanalen over informeren.

Kent u mensen die eventueel mee willen doen in de nieuwe regeling? Schroom dan niet en geef ze aan ons door via info@duurzaamwergea.nl