Lidmaatschap

Bedankt voor uw steun! Met uw lidmaatschap draagt u bij aan het verduurzamen van Wergea, Warstiens, Domwier en Eagum en zorgen we er samen voor dat we kunnen blijven investeren in de leefbaarheid van onze dorpen.

U betaalt een contributie van € 4,- per jaar via automatische incasso. Na een jaar wordt uw lidmaatschap automatisch met een jaar verlengt.

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen klik dan hier.