CDW-Fonds

Coöperatie Duurzaam Wergea (CDW) is opgericht met het doel om lokale en/of regionale duurzame energie te stimuleren en te produceren. Dat alles zonder winstoogmerk, maar met de bedoeling om de opbrengsten bij te laten dragen aan de leefbaarheid van Wergea en de directe omgeving.

De coöperatie heeft hiervoor het CDW-fonds in het leven geroepen. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage uit dit fonds dient een project te voldoen aan de volgende criteria:

  • Er is sprake van toegevoegde en aantoonbare waarde voor de leefbaarheid in (een deel/delen van) het werkgebied van de coöperatie;
  • De natuur- en klimaatomstandigheden, waaronder de reductie van CO2 worden in acht genomen.

Verzoeken voor een financiële bijdrage voor initiatieven en projecten kunnen worden ingediend door gebruik te maken van het aanvraagformulier verzoek financiële bijdrage. Stuur het ingevulde aanvraagformulier vervolgens naar info.duurzaamwergea.nl.

Ingediende initiatieven en projecten worden beoordeeld door een commissie die het bestuur van CDW adviseert. Deze commissie bestaat uit: Luite Bekhof, Frank Präger, Wietse Martens en Jelle Dijkstra. De commissie is betrokken bij de samenstelling van de procedure en functioneert onafhankelijk van de coöperatie.